Over mij

Afbeelding Frank Vandenbroucke

Frank Vandenbroucke

Frank Vandenbroucke (geboren in 1955) studeerde economie in Leuven en Cambridge (UK) en promoveerde in Oxford met een proefschrift in het domein van de sociale en politieke filosofie. Hij was in Belgiƫ lid van het parlement van 1985 tot 1996, en opnieuw van 1999 tot 2011, met uitzondering van de periodes waarin hij minister was. Als minister in opeenvolgende Belgische federale regeringen was hij verantwoordelijk voor sociale zekerheid, gezondheidszorg, pensioenen en werkgelegenheid (1999-2004). In de Vlaamse regering was hij viceminister-president en verantwoordelijk voor onderwijs en werkgelegenheid (2004-2009). Vandenbroucke was nauw betrokken bij de lancering van de Lissabon-strategie door de Europese Unie in 2000, met name bij de uitwerking van de sociale dimensie van deze strategie.

In 2011 werd Frank Vandenbroucke voltijds hoogleraar aan de KU Leuven, waar hij bleef tot oktober 2015. In november 2015 werd hij benoemd tot universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Als universiteitshoogleraar richtte hij zich op het bevorderen van onderzoek naar en debat over de maatschappelijke betekenis van de Europese Unie. Vandenbroucke was tevens houder van de leerstoel Herman Deleeck bij de Universiteit Antwerpen en werkte nauw samen met het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.

Vandenbroucke bekleedde verschillende adviesfuncties. Zo werd hij in 2013 in Belgiƫ aangesteld als voorzitter van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 en in 2015 als voorzitter van de Academische Raad die het pensioenbeleid mee begeleidde. Vandenbroucke zetelde tevens in de wetenschappelijke adviesraad van verschillende Europese netwerken met betrekking tot sociaal beleid en onderzoek. Hij is lid van de Board of Trustees van de denktank Friends of Europe, en adviseur inzake sociaal beleid bij de Parijse denktank Notre Europe Institut Jacques Delors.

Sinds 1 oktober 2020 is Vandenbroucke vice-eersteminister en minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken in de federale regering-De Croo.

Men vindt zijn politieke plannen en beslissingen via vandenbroucke.belgium.be

Men vindt zijn overige publicaties via Research Gate (www.researchgate.net).