Een gevaarlijke wending in het pensioenbeleid


Download fulltext

260a

Een gevaarlijke wending in het pensioenbeleid Opinie gepubliceerd De Standaard en Le Soir 4 11 2016 Tekst ondertekend door alle leden van de Academische Raad die regering is ingesteld ter opvolging Commissie Pensioenhervorming 2020-2040: Jacques Boulet; Bea Cantillon; Pierre Devolder; Etienne Callataÿ; Jean Hindriks; Ria Janvier; Françoise Masai; Gabriel Perl; Erik Schokkaert; Yves Stevens; Frank Vandenbroucke; Elly Van Velde heeft maatregelen genomen om financiële houdbaarheid pensioenstelsel te verbeteren verhoging wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar 2030 meest controversiële ingreep Dergelijke op termijn waarschijnlijk onvermijdelijk maar zou deel moeten uitmaken een breder geheel hervormingen Om steun verwerven publieke opinie men uitleggen wat dit beleid oplevert welke doelstellingen er mee bereikt worden We hebben gepleit voor robuust sociaal contract rond eerste pensioenpijler (het pensioen waar iedereen verplicht aan deelneemt): enerzijds duidelijke sociale ambities overeengekomen anderzijds aanpassingsmechanismen vastgelegd daadwerkelijk realiseren loopbanen verlengen principe hand liggende aanpassingsmechanisme niet enige kernidee uit rapport 2014 dat vooraf gestabiliseerd wordt basis (met behulp puntenstelsel) nu toe opgepikt Veilige aanvullende pensioenen zijn zinvol Het goed robuuste pijler aangevuld met tweede fondsvorming In kader haar hervormingsvoorstellen idee opgevat werknemers vrijheid krijgen zichzelf aanvullend pijlerpensioen bouwen Werknemers zouden vrij kunnen beslissen welk bedrag ze daarvoor storten fiscale voordeel dezelfde als geldt persoonlijke bijdragen gestort werkgevers collectief inrichten Deze piste individualisering alleen strijdig echte ontwikkeling ook gevaarlijk Dat zelfstandigen individuele uitbouwen logisch naast Individuele Pensioentoezegging rechtspersoon toegang gelijkaardige formule wenst actief natuurlijke persoon Men moet daarbij wel zorgen voldoende beschermd bestaande belangrijke garanties ingebouwd bijvoorbeeld inzake behalen rendement; betreft betekent minstens ingelegde kapitaal terugzien wereld beleggingen verzekeringen legt overheid dergelijke banken verzekeraars onderworpen allerlei verplichtingen consument beschermen Er bestaat risico nieuwe tussen wal schip valt: zonder minimale rendementsgaranties bescherming Met betrekking deze verschillende waarborgen bijzondere waakzaamheid geboden geen wil mogelijk maken werknemers: werkgever dan keuze loon pensioenplan Hier vooreerst waarschuwing: indien noch omvattende consumentenbescherming bij voorzien bijzonder riskante waarvan toepassingsgebied problemen stelt ongelijkheden dreigt versterken Veronderstel systeem voorbehouden bedrijven nog bestaat: gebeurt bepaalde dag toch willen opzetten? En slechts zeer bescheiden hebben: hun recht vrije stortingen? Anderzijds opengesteld komt doelstelling gevaar want vooral gebruikt omwille belastingvoordeel mensen al mate pijlers Zelfs tegemoet komen blijft fundamenteel bezwaar ontmoedigt hoge verdere uitbouw gebaseerd collectieve plannen sectoren Waarom geïnteresseerd waarbij beleggingsrisico volledig verschuift naar werknemer? investeren overleg over pensioenvorming individueel iedere werknemer apart kan geregeld worden? facto omgekeerde ambitieuze essentie risico’s gedeeld Bij aanmoedigen hoort thuis pensioenstrategie begint ontrafelen terwijl wij precies wilden versterken; ongelijkheid zullen toenemen individualiseren verkeerd ‘leuk idee’