Er zijn nog 200.000 wachtenden voor u

Download fulltext
t329

De Directie-generaal Personen met een handicap disfunctionerende administratie Open brief van professoren alle universiteiten aan de voorzitter FOD Sociale Zekerheid en minister bevoegd voor personen beperking Zoals ingestuurd naar Standaard gepubliceerd onder titel: ‘Er zijn nog 200 000 wachtenden u’ 7 januari 2019 pp 30-31 die is tegemoetkomingen hulpmiddelen zoals parkeerkaarten bekend bij insiders als “Zwarte Lievevrouwstraat” (vernoemd straat waar dienst lange tijd gevestigd was vóór verhuis Financietoren in 2008) ontoegankelijkheid belangrijkste belanghebbenden vertragingen behandeling aanvragen al jaren schandaal Talloze krantenartikelen tv-uitzendingen vragen parlementsleden kritiek verenigingen open brieven bezoeken verslagen mensen geschillen beheren verband hebben dit gemeld zonder enig effect tot op heden Nochtans heeft Nationale Hoge Raad Handicap het officiële adviesorgaan dat belast toezicht ter zake situatie meermaals publiekelijk kaak gesteld In recent advies nr 2018/8 na directeur-generaal DG te gehoord opnieuw opmerking moeten maken “objectief gezien rampzalig” betreurt gebrek vooruitzicht structurele verbetering hoewel probleem verre nieuw antwoord talrijke klachten wees federale ombudsman erop geld verliezen door trage aangezien aantal rechten niet terugwerkende kracht wordt toegekend ook verbaasd eerdere aanbevelingen over onderwerp nu toe waren genegeerd Op moment persoon Contactcentrum probeert bereiken nummer 0800 987 99 zeer kleine kans om kunnen spreken ambtenaar Honderdduizenden pogingen contactcentrum bleven onbeantwoord 2018 website geeft zelf toe: “Momenteel we echter moeilijk bereikbaar” Terwijl dezelfde site lezen valt: “We ( ) hopen zo snel mogelijk oplossing vinden” werd enkele maanden geleden besloten woensdag telefoon langer beantwoorden Deze maatregel tijdelijk zou definitief geworden Sindsdien contactcenter maar tussen 8 30 uur 12 maandag dinsdag donderdag vrijdag of 16 per week Tijdens deze uren blijft toegankelijk Als alternatief nodigt steeds meer uit e-mail sturen via online contactformulier Maar naast feit antwoorden e-mails “sporadisch blijven” opgemerkt Gehandicapten algemeen digitalisering mededelingen obstakel vormt overwinnen aanzienlijk deel betrokkenen vaak behoren meest kwetsbare onze samenleving Er bestaat mogelijkheid onthaal Zwarte Lievevrouw gaan verspilling tijd: elke receptie hoofdkantoor gaat eerst afspraak gemaakt – wat betekent hij contact opnemen computerformulier teruggestuurd tenzij hij/zij uitmaakt wekelijkse officieuze quota 60 informeel vanaf 9 ’s morgens mogen worden ontvangen Ja slechts basis “wie komt maalt” alleen donderdagochtend vermeld ervaring leert je zoiets vroeg moet opstaan… Alleen permanenties bepaalde gemeenten (drie Brussel Vlaanderen Wallonië) blijven meestal twee drie maand Naast er verwerkingstermijnen Hoewel wettelijke termijn datum ontvangst aanvraag eerste uitbetaling uitkeringen maximaal zes bedraagt gewezen “De behandelingstermijnen abnormaal lang (zijn) Voor heel dossiers duurt één jaar vooraleer ze behandeld zijn” aanzienlijke schommelingen ene gebied andere Henegouwen regio’s sociaal vlak achtergesteld wachttijden langst Waarom staat doen socialezekerheidsinstellingen land globaal namelijk voldoen regels? vraag rijst des omdat termijnen takken sociale zekerheid korter Zo OCMW’s beslissen leefloon vervolgens 15 dagen betaling verrichten Men gevonden actie komen Verrassend genoeg genomen maatregelen bedoeld lossen verbergen geen gedetailleerde statistieken beschikbaar honderdduizenden onbeantwoorde oproepen (bezettoon onderbroken communicatie bericht “al operatoren bezet” enz problemen telefonische toegankelijkheid veel discreter dan voorheen Ook cijfers gemiddelde verwerkingstermijn dossier regio ontoegankelijk Is verbetert ondanks herhaalde beloften vele waarnemers? voortduurt onaanvaardbaar disfuncties geduurd Ze schande hun slachtoffers Mijnheer mijnheer kunt u ons vertellen welke concrete zullen einde schandaal? wachten informatie parkeerkaart certificaat mag slecht beginnen afgelopen dringend openbaar debat gehouden Commissie Zaken Parlement zodat alomvattend plan presenteren Dit beperkt zoveelste aankondiging paar nieuwe aanwervingen: ernstig vereist Dat regering lopende zaken goed excuus: juridisch overheid perfect budgettaire nemen dringende verhelpen Kris Boudt (Vrije Universiteit Brussel) Bea Cantillon (Universiteit Antwerpen) Daniël Cuypers Philippe Défet (Université catholique Louvain) Elise Dermine libre Bruxelles) Daniel Dumont Valérie Flohimont Namur) Petra Foubert Hasselt) Isabelle Hachez Saint-Louis) Patrick Humblet Gent Fabienne Kéfer Liège) Willy Lahaye Mons) Freek Louckx Johan Put (KU Leuven) Frédéric Schoenaers Wim Van Lancker Guido Limberghen Ronan Rossem Gent) Frank Vandenbroucke Amsterdam) Yannick Vanderborght Pascale Vielle Steun? Reactie? guido limberghen@vub be (N) daniel dumont@ulb ac (F) Hashtag: #RespectForDisabledPeople