Feit en fictie omtrent het basisinkomen in Nederland

Download presentation
2018-06-13_Presentatie_Basisinkomen_Utrecht_Vandenbroucke

Principiële en empirische kanttekeningen bij de discussie over het basisinkomen Symposium “Feit fictie omtrent in Nederland – verkenningen ethische kanttekeningen” Structuur interventie Frank Vandenbroucke www frankvandenbroucke uva nl Utrecht 13 juni 2018 • Een filosofisch sterk uitgangspunt: collectieve erfenis Maar… (*)  Geen ‘wederkerigheid’? BI versus loonsubsidies (van der Veen Groot & van Veen) of meer algemeen ondersteuning werk Grenzen rond welvaartsstaat = relatief strenge concrete eisen m b t wederkerigheid: een moeilijke knoop voor Waarom prioriteit cash? Onderwijs gezondheidszorg huisvesting als ‘BI natura’ ter individuele autonomie De ‘bezemwagen’ Het trilemma (armoede betaalbaarheid onvoorwaardelijkheid): zie ook Martinelli dit trilemma? Rechtvaardigheid is inherent complex (undominated diversity?) Armoedegrens gedetermineerd door mediane inkomen verdiend Basic income the European Union: a conundrum rather than solution ACCESS EUROPE Research Paper 2017/02 01 August 2017 downloadable at http://ssrn com/abstract=3011847