Het Europese probleem van de linkerzijde

Download fulltext
231-Het-Europese-probleem-van-de-linkerzijde_De-Morgen_-29.7.2015

Het Europese probleem van de linkerzijde (*) De Morgen 29 juli 2015 p 32 Frank Vandenbroucke Hoogleraar KULeuven Een hevig conflict uitgevochten op het scherp snede verdeelt ook toeschouwers in kampen We kijken niet toe als koele analisten zeker wanneer een vechtende partijen zoveel zwakker is dan andere a fortiori economische onmacht staat tegenover macht en armoede wanhoop om zich heen grijpen zwakke partij begrijpen dat alle strijdende escalatie voorbije maanden zware fouten maakten – deze kon vermeden worden maar we hebben toch meer sympathie voor Tsipras as Dijsselbloem-Schaüble weten Griekenland sociaal economisch mismeesterd was lang crisis crisisbeleid eenzijdig besparingen gericht biedt geen oplossing Geen wonder dus figuur Dijsselbloem vele jeremiades over sociaaldemocratie verketterd wordt symbool ondemocratische technocratie links verraad Dit wat ik dit stuk zal herhalen: noch aan schandpaal nagelen Loutere klaagzangen verhinderen inzicht Ze bieden uitzicht Zoals Joop den Uyl vroeger zei: zonder resultaat structuurprobleem eurozone Dat excuus manke recepten (zoals bezuinigingsbeleid) of politieke noodgrepen plots afkondigen referendum) verklaart waarom zo vatbaar noodlottige die gezien er rationeel debat te passen ontstaat Zeer kort samengevat schiet tekort met betrekking tot delen soevereiniteit risico’s Solidariteit organiseren In jaren zagen casu tussen kernlanden Eurozone scherpe divergentie sociaaleconomische ontwikkelingen Deze ontwikkeling houdbaar werd tegen opgetreden Los vraag hoe best bij (het antwoord is: symmetrisch spreiding aanpassingslast) effectief optreden inperking nationale veronderstelt Daar ligt eerste knelpunt Nu kun je tijdelijke uiteenlopende nooit helemaal vermijden; onvoorziene crisissen kunnen bepaalde landen sterker treffen Daarom zijn mechanismen nodig financiële Risico’s betekent solidariteit tweede Paul Grauwe belichtte knelpunten eerder al krant mate tijdens stand kwam ze moeizame onderhandelingen regeringsleiders; zat automatisme ingebakken systeem Tijdens voorstellen tafel gelegd waarbij risicodeling veralgemeend zelfs automatisch karakter krijgt: begroting steun moeilijkheden; euro-obligaties (risicodeling mbt rente overheidsobligaties) werkloosheidsverzekering deel werkloosheidsuitgaven) … Op wel merken; vergelijking permanente crisismanagement vandaag willen brengen echter superieur precies omdat wederkerig Maar stuiten diepe argwaan: vertrouwen elkaar betreft kwaliteit hun sociaaleconomisch bestel zoals mensen vertrouwen: sluiten gemakkelijk onderlinge verzekering af zou bekende patstelling bijzonder weegt Duits-Franse as: pro-Europese krachten Duitsland (type Schaüble) gewonnen staan huiverachtig Fransen stonden nu Daardoor komt unie waarin gedeeld gevolg aaneenschakeling anti-Europese overal voedt Voor vicieuze cirkel bedreigend: ondanks tekorten project heeft veel verliezen desintegratie Unie Hendrik Vos Filip Rogiers terecht schrijven Waarom lijken sociaaldemocraten verlamd zicht zo’n duidelijke bedreiging? Zijn gewoon dom? Of principeloos? Was simpel… oorzaken zitten dieper maken tactische fundamentele dilemma’s Gelijk oversteken electorale gevecht nationaal ingaan grondstroom eigen land risico: Duitse Nederlandse posities nemen vanuit ‘Duitse’ ‘Nederlandse’ perspectief kan ons ergeren verrassend achtergrond daarvan schuilt nog fundamenteler dilemma name sociaaldemocraten: garantie men kent veelal waardeert Nationale ‘gemeenschapsafbakening’ Elchardus’ woorden stellen toeval Scandinavische inboeten sociale En terugkeer naar oude vertrouwde wereld soevereine welvaartsstaten illusie afbrokkeling bovendien reusachtig risico Hoe raken vooruit? moeten samen bepleiten inzake ‘gelijk oversteken’ orde deling solidaire beide nodig; alternatief herhaling telkens opnieuw escaleren pleidooi Europa enige ondenkbaar alleen onwenselijk praktijk onrealistisch minimale eensgezindheid aard model wil zeggen taak moderne Soevereiniteit moet Sociale gemeenschappelijke oriëntatie afgesproken realistische doelstellingen standaarden Deling ‘overneemt’: beleid oriënteert ondersteunt welvaartsstaat linkse puzzel: hij complex onoplosbaar puzzelstukken stap gepast geleidelijke einde stroming Oorspronkelijke titel: Europa: puzzel