Il faut que ça bouge! Lakmoestest voor sociale staatshervorming


Download fulltext

103

Il faut que ça bouge ! Lakmoestest voor een sociale staatshervorming Frank Vandenbroucke 4 april 2007 De Morgen (tekst zoals ingestuurd ; tekst is gepubliceerd met als titel ‘Il bouge!’) Waarom de staat hervormen? Omdat wij “ons Vlaams geld terug willen”? Of omdat we het beleid “dichter bij mensen wensen”? Vlaanderen Brussel en Wallonië “té verschillend” zijn? Regionale verschillen zijn argument maar toch mijn motief anders: moet hervormd worden om sterker te maken Om sterke overheden aan werk zetten meer jobs betere bescherming lakmoestest drievoudig Winnen slagkracht? Loopt sociaal overleg beter? Ontstaat er hervormingsdynamiek? Een ander dogma dan deze heb ik niet Sterke moeten weten wat hun kerntaken zonder elkaar voeten lopen hebben die kerntaak van federale overheid financieren fatsoenlijke pensioenen gezondheidszorg Daarvoor in toekomst nodig gewesten gemeenschappen al heeft investeren activeren menselijk kapitaal Onderwijs opleiding horen daarbij ook overstap naar arbeidsmarkt dat laatste goed pakken wel samenhang Neem arbeidsbemiddeling zowel warm sterk wil oog verschil tussen werklozen Sommige kun je meteen bedrijf sturen ze grote persoonlijke problemen Dat kan zelfs jarenlange begeleiding vragen welzijnscontext verslaving Andere dadelijk confronteren realiteit Het arbeidsbemiddelaars eigen ogen kunnen vaststellen Beleid op gebied beschikbaarheid (wie stel vrij onmiddellijke beschikbaarheid? wie vraag hulp welzijnssector? hoe ga geschikt acht gaan?) dus toevertrouwen gewestelijke diensten Vanzelfsprekend binnen breed normatief kader waarmee niveau grenzen vastlegt vervolgens financieel aanspreken meer- of minwaarden creëren zekerheid activering maat elke regio krijgen tewerkstellingsbeleid doelgroepen (selectieve lastenverlaging uitkeringen) uitsluitend gewestbevoegdheid Nu zit versnipperd Opnieuw invulling gebeuren federaal waarbij kosten baten acties kas verrekend doelmatiger ingewikkelde dure compromissen uiteenlopende doelstellingen En natuurlijk hoort facto Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen outplacement ondubbelzinnig onder thuis Zoals misschien bepalen welke gevallen uitzendarbeid toegelaten Ook exclusieve bevoegdheid Gemeenschappen consequenter toegepast worden: zelf geen opleidingsprojecten bezig opleidingsaspecten Betaald Educatief Verlof Industrieel Leerwezen Breng levenslang leren één hand Merk voorstellen mobiliteit werkzoekenden over gewestgrenzen samenwerking bemoeilijkt Integendeel zullen méér vroeger efficiënte zoeken vermits geresponsabiliseerd uitwerking resultaten Sociaal vereist Zeker gevoelige kwesties kruispunt onderwijs hervormen middel begraven integendeel hervorming naast andere ons model vernieuwen Tegenover “we want our money back” plaats liever motief: il bouge!