Uitkeringen zijn geen spelletje hoger/lager

Download fulltext
319

1 Werkt een snellere daling van de werkloosheidsuitkeringen? Opinietekst voor De Standaard gepubliceerd door onder titel ‘Uitkeringen zijn geen spelletje hoger/lager’ (De 24 9 2018 pp 30-31) Tekst zoals ingestuurd AUTEURS: Bart Capéau (KULeuven) Cockx (UGent) Koen Decancq (UAntwerpen) André Decoster Muriel Dejemeppe (UCLouvain) Mathias Hungerbühler (Université Namur) Camille Landais (London School of Economics) Erwin Ooghe Sergio Perelman Liège) Pierre Pestieau Erik Schokkaert Frans Spinnewijn Johannes Dirk Van gaer Frank Vandenbroucke (Universiteit Amsterdam) Bruno der Linden (FNRS et UCLouvain) Hogere werkloosheidsuitkeringen tijdens eerste zes maanden In daaropvolgende dan vandaag Dit is wat federale regering besliste in “arbeidsdeal” het zomerakkoord Daarmee wil men mensen zonder werk aanzetten harder te zoeken naar en sneller werkaanbod aanvaarden schermde met wetenschappelijke argumenten Maar er hierover wel eensgezindheid binnen wetenschap? Wij denken niet Bovendien betogen we dat deze deal één primaire doelstellingen werkloosheidstelsel ondergraaft Wetenschappelijke studies bevestigen uitkering die afneemt naarmate langer werkloos sterkere stimulans bevat om vinden vergelijking constant blijft werkloze anticipeert immers dalende Daarom gaat hij reeds bij begin werkloosheidsperiode zo inkomensverlies voorkomen Daarenboven uitgesloten langdurig werklozen sterker op financiële prikkels reageren wie nog maar net Mensen gebruiken hun spaartegoeden effect inkomensdaling consumptie vangen Naarmate geraken gaandeweg uitgeput inkomensschok lagere kan daardoor steeds moeilijker opgevangen worden En toch betekent dit noodzakelijk uitkeringen ook tewerkstellingskans verhogen Ten allemaal gelijk Al naargelang omstandigheden opleidingsniveau gezinssituatie werkt beter ene andere Werklozen waarvoor groepen al meer minder goed pleit ervoor eerder verlagen na verloop tijd tweede zelf afnemen Als werkgever keuze heeft tussen twee gelijke kandidaten zal systematisch kandidaat aanwerven lang alleen zorgt impact blijven zelfs indien zoekinspanning dezelfde doorheen Daar bovenop komt kant motivatie verliezen geleidelijke uitholling vaardigheden ze doet kans aanwerving dalen 2 Het gezaghebbende American Economic Review(*) rapporteerde recent resultaten onderzoek eerst naging rekening houdend factoren netto studie baseert haar bevindingen hervorming Zweedse werkloosheidsstelsel genereuzer Belgische werklozensteun bedraagt initieel 80% geplafonneerde laatste loon Ter België percentage maximaal 65% daalt Zweden als onbeperkt 2001 introduceerde overheid verlaging werkloosheidsduur 20 weken Deze laat toe gaan hoe groot werkelijkheid vindt sterk minstens driemaal maand werkloosheid drie prikkel altijd dubbel auteurs besluiten daaruit veel efficiënter omgekeerde namelijk vervolgens laten nu geval Bovenstaande betreffen enkel tewerkstelling holt basisdoelstellingen uit verzekeren tegen Langdurig beschikken over spaargeld Daardoor euro hen waard verloren Ook reden zou stijgen plaats Voor uitkeringsstelsel conclusie aanbeveling genoemde heel duidelijk ons bewust gebaseerd cijfers zomaar veralgemeend landen dus verlaagd moeten minst vragen rijzen stapel staande Misschien vanuit economisch standpunt verantwoorden valt best grondig onderzoeken vooraleer beslissingen neemt mogelijk zeer negatieve gevolgen fundamenten onze welvaartsstaat (*) Kolsrud Jonas Peter Nilsson (2018) “The Optimal Timing Unemployment Benefits” Review 108 (4-5) 985-1033 geïnteresseerde lezer vereenvoudigde samenvatting tekst raadplegen gepubliceerde Leuvens Economisch Standpunt nr 169[link]