40 jaar OCMW en bijstand

Download fulltext
264-40-Jaar-OCMW-en-bijstand_Vandenbroucke-F.-I.-G.-de-Wilde-M.-Cantillon-B.-de-Bie-M.-9-Dec-2016-Belgie-Acco.-272-p.

40 jaar OCMW en bijstand Marjolijn De Wilde – Bea Cantillon Frank Vandenbroucke Maria Bie (red ) – Acco 2016 272 p 34 50 euro ( bestellen aan 32 groep bijstandsgerechtigden is sinds 1974 sterk gegroeid gewijzigd qua samenstelling: het aandeel mannen toegenomen alsook relatieve belang van de jongeren Bovendien bijstandspopulatie verkleurd Dit heeft ongetwijfeld gezorgd voor een diversificatie in termen hun afstand tot arbeidsmarkt Voor opstap naar ‘regulier’ bestaan binnen sociale verzekeringen Daarnaast er mensen die meer duurzaam aangewezen zal blijven op materiële immateriële hulpverlening door gecumuleerd gebrek economische psychische vaardigheden om zelfstandig economisch systeem te kunnen functioneren als instituut staat vandaag dus groter gediversifieerd publiek dan wat d e wetgever ogen had stelt OCMW’s beleidsmakers extra uitdagingen waarvan aantal bod komen dit boek Inhoudsopgave : Inleiding 1 groei Natascha Van Mechelen Daniel Zamora & 2 bestaansminimum maatschappelijke integratie: laatste vangnet met grote mazen activering Daniël Cuypers Dirk Torfs 3 OCMW-praktijk: spanning tussen sociaal beleidsinstrument grondrecht Johan Vandenbussche 4 Doeltreffendheid bijstandsinkomens Bérénice Storms 5 Voorwaardelijkheid leefloon: werkbereidheidseis Sarah Marchal 6 Het gebruik discretionaire ruimte Vlaamse -medewerkers 7 Sociaal-economische trajecten Carpentier Karel den Bosch Neels 8 draagvlak ondersteuning armen Wim Oorschot Koen Hermans 9 Hoe waterdicht leefloon? Onderzoek (niet-)dekking minimumbescherming België Ides Nicaise 10 netwerken beleid: bestuurskundige analyse Filip Rynck 11 Activering tegen achtergrond staatshervorming Kim Lievens Chris Luigjes 12 Werken legitimiteit: netwerk hulpverleningsorganisaties Peter Raeymaeckers Joris Corte 13 Sociaal werk(opleidingen) OCMW: professionalisering dienstverlening Besluit: krachtlijnen uit/vragen na OCMW-dienstverlening informatie over kan u terecht bij marjolijn dewilde@uantwerpen be Bestellen (winkelprijs = euro)