Activering en bijstand na de staatshervorming: buitenlandse lessen, uitdagingen en kansen

Download fulltext
t267

Samenvatting Activering†en†bijstand†na†de†staatshervorming∫†buitenlandse lessen¨†uitdagingen†en†kansen Frank Vandenbroucke Universiteitshoogleraar Universiteit van Amsterdam en houder de leerstoel Herman Deleeck – Antwerpen Centrum voor Sociaal Beleid Chris Luigjes Junior onderzoeker Faculteit der Maatschappij- gedragswetenschappen Kim Lievens KU Leuven Economie Volwassenen zonder werk die niet arbeidsongeschikt zijn vallen in België terug op werkloosheid of bijstand De federale overheid financiert terwijl financiering gedeeld wordt tussen lokale besturen verhouding het aantal bijstandsgerechtigden werklozen is voorbije decennia grondig gewijzigd Tijdens 15 jaar veranderde ook architectuur beleid In periode 2002-2004 kwam activering sterker voorgrond Enerzijds werd een strak federaal beleidskader betreffende regionale activeringsbeleid vastgelegd Anderzijds agenda met gedefinieerde instrumenten maar relatief vaag omschreven normatief kader dat veel vrijheid liet 2015 hevelde zesde staatshervorming bevoegdheid over arbeidsmarktbegeleiding rechthebbenden (equivalent) leefloon naar gewesten ervan gedeelde verantwoordelijkheid bestuursniveau bleef Tegelijkertijd activeringsbevoegdheid inzake groot deel reeds bij lag helemaal overgeheveld wel volledig vraag hoe deze nieuwe bevoegdheden zullen omgaan: ze andere manier aansturen en/of ondersteunen dan vandaag geval is? Deze knoopt aan bekende uitdagingen ‘gedecentraliseerd beleid’ zich stellen landen gelaagd bestuur We onderzoeken daarom dynamiek bevoegdheidsverdeling enkele Europese Inhoudsopgave 40 OCMW