Armoede in een rijke welvaartsstaatDownload presentation

Presentatie_Vandenbroucke_CERA

Armoede in een rijke welvaartsstaat ‘Overbruggen’ CERA Leuven 2 april 2019 Frank Vandenbroucke Universiteitshoogleraar UvA Negatief op minstens 3 van… 1. tijdig betalingen kunnen verrichten 2. één week vakantie per jaar nemen 3. om de twee dagen vlees of vis eten 4. onverwachte uitgaven doen 5. telefoon aanschaffen 6. kleurentelevisie 7. wasmachine 8. wagen 9. woning degelijk verwarmen Gemiddelde percentages opgemeten SILC (observaties 2005-2016) <18 18-64 65+ Totaal België 15 9 12 7 Nederland 6 4 Geen deprivatie (< items) Ernstige (5+ Risicogroep VL WA/BR Gezin (nagenoeg) zonder werk 4% 10% 57% 64% Hoogstens lager secundair onderwijs 5% 32% 50% Hoger 30% 36% 47% 37% Slechte gezondheid 8% 40% 31% Zware schuldenlast 23% 33% last van huisvestingskosten 15% 53% 76% 84% Zekere 20% 14% Huurder 16% 26% 83% Alleenstaande ouder 9% 51% Migrant 38% Van kinderen die niet gedepriveerd zijn leeft Vlaanderen gezinnen waar wordt gewerkt Dat percentage loopt tot bij 5 items missen Aandeel bevolking (%) met besteedbaar huishoudinkomen (gestandaardiseerd) < 60% mediaan <60 60+ Totale (Obs ) 2004 2016 13 16 1 20 14 8 11 10 EU27 BelgiË 0% Zeer hoog Hoog Middelmatig Laag laag Werkzaamheid volwassenen het huishouden (obs 2015) 70% BE 2004-06 2011-14 NL • We beter: zie Een batterij maatregelen is nodig inwerken alle risicofactoren Federaal Gewestelijk en lokaal niveau Armoedebestrijding kost geld: moet dus prioriteit Data m b t armoede werk: EU SILC; gezinstypes: MIPI/CSB A-C Guio F Belgische vergelijking drie gewesten buurlanden Koning Boudewijnstichting December 2018 Korte samenvatting: ZOOM! https://www kbs-frb be/nl/Activities/Publications/2018/20181213AJ Nederland: kleine welvaartsstaten Europa Vierendertigste Pacificatielezing Breda november 2017 opinie De Standaard Alle publicaties: www frankvandenbroucke uva nl