Presentation Vandenbroucke Cologne

Download presentation
2020-01-27_Presentation_Vandenbroucke_Cologne

Conditionality reciprocity and deservingness in multilevel social policy: Evidence from a conjoint experiment on public support for European unemployment risk-sharing (*) EURS Frank Vandenbroucke Workshop ‘Measuring Solidarity’ 27-28 January 2020 Cologne Paper by Sharon Baute Francesco Nicoli www frankvandenbroucke uva nl A survey EU reinsurance: making people think… 13 Member States 19 641 respondents 2018 • Fixed points of all the policy packages: – disbursement MS is triggered significant increases that MS; used to subsidize national systems; common (minimum) floor generosity benefit levels participating countries Moving parts: (3); conditions w r t training education (2); between-country redistribution (3) => 324 packages taxation or administration job search effort dimension IPSOS Screen shot (repeated 3 times): Strongly favour Somewhat Neither nor against H1: Everything else equal higher generates stronger (generosity hypothesis) H2: stricter individual conditionality (conditionality H3: when package more generous positive effect (interaction 4 Perception unemployed (cf CARIN van Oorschot): Need : perceived standard living respondent’s country Control agreement with statement “Most do not try find job” Identity “How important you well-being following groups people? People other countries” 5 H4: impact less if consider as undeserving basis their need (H4a) control (H4b) identity (H4c) H5: (H5a) (H5b) (H5c) 6 Impact interaction (Table 1) The role attitudes 2) Average Marginal Component Effects (AMCEs) attributes (Figure B) H1 H2 at different 3) 10 D U left-right ideology relative income position I) hypothesis): Left-right also (both conditionality); 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% unconditional conditional Majority threshold

Guest lecture Abraham_Vandenbroucke

Download presentation
2019-12-11_Guest_lecture_Abraham_Vandenbroucke

The social dimension of European economic and monetary integration Puzzles paradoxes perspectives Frank Vandenbroucke Guest lecture in: Economics Integration – Prof Abraham 11 December 2019 the project according to founding fathers: a belief in convergence • would support simultaneous pursuit progress cohesion both within countries (through gradual development welfare states) between upward across Union) Initial division labour: development: supranational policy coordination security rights & anti-discrimination: national sovereignty (in theory) machine worked… more or less… until 2004/2008 US 1 4 EU27 3 2 0 9 8 7 6 5 Median income states (US ‘representative state’ = 1) EU Member States (EU MS’ A tragic dilemma enlarged heterogeneous EU)? Minimum wages what governments can do: net disposable couple with children one minimum-wage earner 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 LU IE AT FI UK DE FR NL DK BE IT SI EL CZ ES SK EE PL HU LT PT LV RO BG Net Gross wage Source: CSB/MIPI 2004-06 60 2012 50 40 30 20 10 Very high work intensity High Medium Low low Work household Bron: Eurostat SILC 2005-2007; 2013 Reconciling openness domestic Access benefits: general principle non- discrimination exception: posting workers Transparency coverage minimum regimes Division Design flaws De Grauwe Monetary Union 12th ed p 77 Macro-economic stabilisation: smoothing shocks: vs EMU 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% US: – federal tax-and-benefit system state-based unemployment insurance framework extensions Saving taxes transfers Factor capital depreciation Total smoothed 0% -10% 1979-1998 1999-2010 Furceri Zdzienicka Euro Area Crisis… IMF Working Paper Why are stabilization instruments centralized unions? Risk pooling when shocks asymmetric Even not without mechanisms including fiscal stabilizers union is fragile (via disruption government bond markets) Fiscal via re-insurance systems? Unemployment benefits stabilization: requirements for effectiveness: sufficiently generous notably short-term; sufficient rates benefit schemes; no labour market segmentation that leaves part force poorly insured; proliferation employment relations integrated into insurance; effective activation unemployed individuals; These principles become fortiori imperative if Eurozone be equipped systems: institutional moral hazard shared conception flexibility Labour institutions deliver on (effective collective bargaining) Cluster an adequate stabilisation capacity MS: insured against unemployment; systems individuals  Convergence some key features Pillar Social Rights Gothenburg Summit 17 November 2017 systemic level their functions (e g fair corporate taxation …) guide substantive standards objectives leaving ways means basis operational definition ‘the model’ cooperate explicit purpose pursuing pan-European based reciprocity union: puzzles Boone Marc; Deneckere Gita Tollebeek Jo (eds ) End Postwar Future Europe Essays Ian Buruma Verhandelingen van de KVAB voor Wetenschappen en Kunsten Nieuwe reeks 31 Uitgeverij Peeters Open at www frankvandenbroucke uva nl edition Oxford: Oxford University Press 2018 Zdziencicka Crisis: Need Supranational Sharing Mechanism ? 13/198 Reduction Moral Hazard: Vaccination Metaphor Intereconomics Vol 52 May/June Number pp 154-159 Rights: from promise delivery Introduction ‘European (ESU) public forum debate’ EuroVisions http://www euvisions eu/ Barnard Baere after Crisis Cambridge: Cambridge September https://doi org/10 1017/9781108235174 Introductory chapter item 263 Structural versus competition: limits diversity policies Economic ECFIN discussion paper 065 Commission Directorate-General Financial Affairs Brussels July http://ssrn com/abstract=3008621 All publications:

Lezing interfacultair college KU Leuven “Lessen voor de 21ste eeuw”

Download presentation
2020-02-10_Solidariteit_-in_Europa_Les_21ste_eeuw_Vandenbroucke

Solidariteit in Europa: wetenschappelijk inzicht en politiek meningsverschil Lessen voor de 21ste eeuw KULeuven 10 februari 2020 Frank Vandenbroucke Universiteit van Amsterdam www frankvandenbroucke uva nl ? De EU herverzekert nationale werkloosheidsverzekeringen lidstaten: goed of slecht idee? • Pro: – Onderlinge verzekering is economisch noodzakelijk een muntunie moet ook sociaal gelaat tonen (waardeoordeel) Contra: Landen moeten zelf orde op zaken stellen: ‘transferunie’ => moral hazard komt best niet tussen gevoelige domeinen nationaal beleid = middelen met elkaar delen om mensen die door ongunstige omstandigheden benadeeld zijn te ondersteunen; ondersteuning laat toe het nadeel dat deze lijden geheel gedeeltelijk compenseren Samenleving neemt collectieve verantwoordelijkheid Verzekering: toekomstige risico’s Zuivere verzekering: gelijke risicoprofielen iedereen wint Herverdeling: geen maar eigenschappen Voorbeeld: progressieve belastingen inkomen Bij spreekt verstand bij herverdeling hart (?) Markten falen asymmetrische informatie: verplichte algemene aansluiting dus laag ziekterisico hoog kan noodzakelijke voorwaarde werkende ziekteverzekering Mix cement Gevoeligheid  obsessie ‘Verantwoordelijkheid’ altijd passende criterium kinderen grote kwetsbaarheid Moral minimaal onvermijdelijk Bron: Grauwe (2012) p 129 (eigen bewerking) Welvaartsstaten muntunie: evoluerend (2018) Figuur 4 9 86 7 8 Werkloosheidsuitkeringen efficiënte stabilisator Externaliteit (cf vaccinatie): inzake werkloosheid helpt men zichzelf buren Zinvolle arbeidsmarktflexibiliteit goede werkloosheidsverzekering sporen samen: veerkracht dankzij bescherming & aanpassingsvermogen Stroomlijnen beperken  Een combinatie economische (‘functionele’) argumenten waardeoordelen Is er draagvlak dergelijke solidariteit EU? Peiling 19 500 Europeanen 13 landen; uitgangspunten: 1) lidstaat ontvangt Europese steun wanneer ze geconfronteerd wordt aanzienlijke stijging 2) gebruikt werkloosheidsuitkeringen subsidiëren 3) gemeenschappelijk minimumniveau (een bodem) alle lidstaten Varianten: Generositeit (3 varianten) Vorming opleiding werklozen (2 Herverdeling landen 4) Belastingen 5) Uitvoering 6) Inspanningen werk zoeken 324 formules Gemiddelde zien krijgen 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90% 80% 70% Steun haalbare respondenten (13 landen) Voorstanders verhouding tot voor- tegenstanders (‘neutralen’ meegeteld) hele groep Formule 1 2 3 Laag minimum (40% laatste loon) bijkomende Hoog (70% omhoog 0 5% binnen land (alleen rijkere inwoners betalen extra belasting) (belasting alleen rijken) Alle ontwerpen: onderwijs aanbieden uitvoering baan aanvaarden verliezen uitkering Belgische Fundamentele oppositie tegen risicodeling beperkt klein segment bevolking concrete modaliteiten belangrijk: onze geven over algemeen voorkeur aan meer genereus vereisen deelnemende onderwijs- opleidingskansen leiden belastingverhoging voorwaarden koppelen werkloosheidsuitkering Genereuze kunnen vinden meerderheid we onderzochten zelfs indien voorstel zou verhoging In sommige eventuele belasting (indien zijn) gepaard gaan rijke naar armere opdat voldoende verwerven meeste groter gedecentraliseerd wordt: opteert herverzekering uitkeringsstelsels ondersteunt budgettaire transfers Discussie beleidsmakers bezig houdt vraag hoeveel ruimte mag structurele lijkt minder belangrijk Voorwaarden zoals hoe activering uitkeringen gekoppeld worden leggen gewicht schaal publiek forDmeulkeossdtipervijosovrwaanaprdoelnakriospapteiele:n‘eaann-edne’wiservkaloaokshineitdesrueitsksearinntge r dan ‘of-of’ GeWneireeumzeefnosremnulleasakturnendeennsteeruennv inkdriejgn tbeij eenenwmaeaeiredrerahaenidriendaellelijlkaendsetnandidepwuenotendne rzochten heMrvearadre:lin‘fgravamnirnijgke’ ennaalraanrgmee-rteeirnmwoijnneprseorpsdpaetchteietfvoziojrnstbeel vlaolndgoreinjkd e P The Economics Monetary Union 9th Edition Oxford: Oxford University Press 12th F (2017) Risk Reduction Sharing and Hazard: A Vaccination Metaphor Intereconomics Vol 52 May/June Number pp 154-159 C Barnard G Baere (eds ) European Social After the Crisis Cambridge: Cambridge B Burgoon Th Kuhn Nicoli S Sacchi D der Duin Hegewald When Unemployment Hits: How Policy Design Influences Citizen Support For (EURS) AISSR Report (December) Vandevelde Het geweld geld Op zoek ziel economie Leuven: LannooCampus hoofdstuk 5 Ch Luigjes (2016) Institutional multi-tiered regulation unemployment social assistance benefits activation summary eight country case studies Brussel: Centre for Studies

Presentation Vandenbroucke EURS Berlin


Download fulltext

2020-01-23_Presentation_Vandenbroucke_EURS_Berlin

Risk Sharing When Unemployment Hits: How Policy Design Influences Citizen Support For European (EURS) BMAS (Federal Ministry of Labour and Social Affairs) Berlin 23 1 2020 Frank Vandenbroucke University Amsterdam Introduction • Brian Burgoon Theresa Kuhn Francesco Nicoli Stefano Sacchi David van der Duin Sven Hegewald 2018 AISSR Report (December) Zusammenfassung: Grenzüberschreitende Solidarität Bei Beschäftigungskrisen: Wie Politikgestaltung Die Öffentliche Zustimmung Hinsichtlich Der Risikoteilung Erhöhter Arbeitslosigkeit Unter Den Bürgern Europas Beeinflusst  Why conduct a survey on public support for cross-border risk sharing? Our methodology: experiment with ‘conjoint analysis’ A experiment: making people think… Fixed points all the policy packages: – disbursement EU MS is triggered by significant increases in unemployment that MS; used to subsidize national systems; common (minimum) floor generosity benefit levels participating countries Moving parts: (3); conditions w r t training education (2); between-country redistribution (3) => 324 packages Taxation or administration job search effort dimension IPSOS Screen shot: Strongly favour Somewhat Neither nor against 60% Mean seen respondents 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90% 80% 70% selected 13 member states % expressing ‘neutrals’ excluded neutrals included Package 2 3 4 Low (40% last wage) no tax increase High (70% laatste loon) taxes 0 5% income everyone (70%) within country (extra only rich) between All must provide adequate unemployed accept loose their benefit; implementation Germany France Conclusions Fundamental opposition EURS confined small segment population Citizens are sensitive design Generous can carry majorities each our sample even if generous package would require additional taxation In some domestic from rich poor eventual burden (if there be burden) necessary rally sufficient most larger decentralized associated social investment policies: conditionality key garner debate exercises community lot i e question how tolerant scheme should regard structural seems less important citizens when they express preferences than policymakers This not say such debates important; but other issues as activation requirements seem more weight citizens’ judgment More references Luigjes Fischer & The US Insurance Scheme: Model EU? Intereconomics Volume 54 September/October 2019 Number 5 pp 314-318 Pillar Rights: promise delivery in: Maurizio Ferrera (ed ) Towards Union Rights Roadmap fully-fledged Forum Torino Centro di Ricerca Documentazione Luigi Einaudi 2-11 new Commission convince alive kicking 169-176 self-critical flashback EU’s anti-poverty Bea Cantillon Tim Goedemé John Hills Decent incomes Improving policies Europe Oxford: Oxford Press 9-17 Barnard De Baere (eds after Crisis Cambridge: Cambridge September 2017 Reduction Moral Hazard: Vaccination Metaphor Vol 52 May/June 154-159 On (Re-)Insurance: Beblavy Lenaerts K Feasibility Added Value Benefit Scheme CEPS 10 February + Section notably footnotes 11 12 Appendix AMCE per country: examples (1) (2) Figure 14: Predicted Vote Sample Packages Pooled (13 countries) T 00 bJ) Q ·_p bJ)O i: j Intemally consistent u c—- – MOST POPULAR: LEAST LOW FLOOR: HIGH FLOOR BUT WITH wage NO REDIST : DOMEST IN&BTWN Must train /educate No t:rain/educate las Redist rich-to-poor redist train/educate costs Some btwn cnt:Iy Nationa l achn Eurnpean ach1ün Natio nal achnin 1% offer effmt National achni n

The European Pillar of Social Rights


Download presentation

2019-11-08_Presentation_Vandenbroucke_Madrid

The European Pillar of Social Rights Consistence risks and delivery Frank Vandenbroucke University Amsterdam Universidad Carlos III de Madrid 8 November 2019 signals a new paradigm • functional necessities EMU: – EES: supply-side flexibility New insight: labour market institutions that support stability EMU as an insurance union: vaccination metaphor Why are stabilization instruments centralized in monetary unions? Risk sharing (pooling) Externalities national public good (vaccination) Vaccination: compulsory (minimum requirements) subsidized (re-insurance) Minimum requirements for effective stabilisation capacity: sufficiently generous unemployment benefits notably the short-term; sufficient coverage rates benefit schemes; no segmentation leaves part force poorly insured; proliferation employment relations not integrated into social insurance; activation unemployed individuals; budgetary buffers times so automatic stabilisers can do their work bad These principles become fortiori imperative if Eurozone would be equipped with re-insurance systems: institutional moral hazard common standards resilient welfare states (flexibility/stability) Cluster policy adequate capacity MS: insured against unemployment; systems individuals Labour deliver on wage coordination (effective collective bargaining) A shared conception  Convergence some key features Traditional view: aspiration: simultaneous pursuit economic progress cohesion both within countries (development states) between (upward convergence across EU) integration human capital through investment policies Upward inequality EU should stimulate Member States to develop packages pursue upward internal (‘dual use’ packages) quality is condition long-term Reducing background inequalities families children investing child care education contribute EU-wide “Rising income has significant impact growth large because it reduces poorer segments poorest 40% population precise invest skills ” (OECD In Together … 2015) single after enlargement: reconciling openness domestic requires more elaborate framework ‘balancing act’ possible: ‘fair mobility’: Openness mobility must exert downward pressure level minimum protection wages security entitlements assistance) Mobility create real opportunity Access benefits: general principle non-discrimination exception: posting workers which needed reform Transparency regimes Overlapping priorities fair bargaining ECEC better perspectives households weak attachment markets / incentives low-skilled labour…) transparency predictability How Rights? Credible roadmap combining… legislation Policy benchmarking Funding (tangible MS) → ‘action plan’ promised by Ursula von der Leyen Mainstreaming fiscal surveillance Semester Completing union (automatic stabilizers e g systems) Clear (cf EuVisions forum debate www euvisions eu) Need clear perspective: Union systemic functions (e corporate taxation …) guide substantive development via objectives leaving ways means basis operational definition ‘the model’ cooperate explicit purpose pursuing pan-European based reciprocity Are citizens ready share risk unemployment? survey experiment (13 19 500 citizens) Fixed points all packages: disbursement MS triggered increases MS; used subsidize systems; (minimum) floor generosity levels participating Moving parts: (3); conditions w r t training (2); between-country redistribution (3) => 324 Taxation or administration job search effort dimension Mean Support Package (O=strongly so1newhat ijl ool neutral; 1= son1ewhat strongly faveur) C’D 0 2 4 6 -() •• C/ l 1 i ; “‘d gr ‘¾ ‘1<1> _/ ) OQ (‘D j “‘-“‘ y’6 & $> {J Figure 14: Predicted Vote Sample Packages Pooled countries) T 00 bJ) Q ·_p bJ)O i: Intemally consistent u c—- MOST POPULAR: LEAST LOW FLOOR: HIGH FLOOR BUT WITH 70% last NO REDIST : DOMEST IN&BTWN Must train /educate No t:rain/educate las Redist rich-to-poor redist train/educate costs 5% taxes Some btwn cnt:Iy Nationa achn Eurnpean ach1ün Natio nal achnin 1% rich accept offer effmt National achni n o1f3fer Conclusions risk- (EURS) Fundamental opposition EURS confined relatively small segment Citizens sensitive design Generous carry majorities each our sample even package require additional from poor eventual tax burden (if there burden) necessary rally most larger implementation decentralized associated exercises community lot question how tolerant scheme regard structural seems less important when they express preferences than policymakers This say such debates important; but other issues seem weight citizens’ judgment 14 Resources 1) ‘Special Issue’ http://www eu/ 2) Barnard De Baere (eds Crisis Cambridge: Cambridge Press September 2017 https://doi org/10 1017/9781108235174 (Introductory chapter Open frankvandenbroucke uva nl item 263) 3) Burgoon Kuhn Nicoli Sacchi van Duin Hegewald Sharing When Unemployment Hits: Design Influences Citizen For 2018 AISSR Report (December) http://aissr nl/news 4) insurance: what really think Notre Europe Jacques Delors Institute Brief ‘Europe all’ 13 February 2013 http://institutdelors eu/publications/european-unemployment-insurance-what-citizens- really-think/?lang=en 5) Rinaldi challenge covergence

Presentatie op VVSG-dag over kinderarmoede

Download presentation
2019-10-04_FRB_1312_GuioVandenbroucke_DEF_VVSG

ARMOEDE EN DEPRIVATIE BIJ BELGISCHE KINDEREN EEN VERGELIJKING VAN DE RISICOFACTOREN IN DRIE GEWESTEN BUURLANDEN FRANK VANDENBROUCKE (UVA) & ANNE-CATHERINE GUIO (LISER) Armoede en deprivatie bij kinderen: welke indicatoren? • Monetaire benadering Gangbare EU-maatstaf: alle leden van een gezin (kinderen volwassenen) zijn ‘arm’ als het gezinsinkomen onder de armoededrempel ligt (= 60% nationale mediaan inkomen) De hangt af inkomensniveau in elk land Het gaat om relatieve meting Alle gezinsleden worden op dezelfde voet behandeld: = black box Nieuwe EU-maatstaf (maart 2018): specifieke indicatoren voor kinderen; meten dagelijkse problemen kinderen die anders kunnen dan hun ouders Gebaseerd 17 items noodzakelijk beschouwd kind dat Europa leeft Meten meer ‘absolute’ verschillen tussen landen: wat ook welvaartspeil is SPECIFIEKE INDICATOREN KINDEREN: ITEMS I V M MATERIËLE Twee EU-indicatoren aangenomen maart 2018: Aandeel gedepriveerde % niet beschikt over minstens 3 Intensiteit deprivatie: gemiddeld aantal missen Opgepast: Bij vergelijking Belgische gewesten EU-lidstaten moeten we voorzichtig zijn: 1. Er steekproeffouten schattingen Die groter regionale 2. We vergelijken uiteenlopende geografische entiteiten natiestaten eraan denken er andere landen grote intergewestelijke ongelijkheden 3. Brussel met weten armoede zich meeste Europese vooral grootsteden concentreert Toch hebben vergelijkende cijfers nodig gezien institutionele legitimiteit strijd tegen (door gedecentraliseerde bevoegdheden) 4. Deze caveats gaan zowel vergelijkingen mbt inkomensarmoede Als per gewest berekenen moet men rekening mee houden wordt gebruikt Deprivatie VERDELING (TUSSEN 1 15 JAAR) VOLGENS AANTAL WAAR ZE NIET OVER BESCHIKKEN DETERMINANTEN – THEORIE (1 2) (ZIE MARLIER VERBUNT VANDENBROUCKE) Beschikken langere termijn middelen bepaald door inkomen (huidig maar verleden toekomstig) eigendom leenvermogen (permanent Huidig (gegevens uit enquête) + schatting toekomstig instabiliteit indirecte variabelen Scholingsgraad ouders: verbonden sterkere positie arbeidsmarkt erfenissen makkelijker toegang tot kredieten jonge mensen: rendement menselijk kapitaal (Nagenoeg) geen werk gezin: voorspeller risico werkloosheid; mogelijke hinderpaal kredieten; erosie rijkdom schuldenlast Migratie één ouder: kwetsbaarder arbeidsmarkt; minder geërfde rijkdom; moeilijker Schuldenlast indicator (niet-)rijkdom Een ouder statuut zelfstandige: moeilijk gezins- of beroepskosten te KINDEREN-THEORIE (2 Noden/kosten Gewicht kosten huisvesting goede gezondheid kinderopvang enz Beïnvloed voordelen natura (giften sociale natura…) Omvang samenstelling Aantal leeftijd alleenstaande (meer kwetsbaarheid afstemmen privé- beroepsleven) Impact voorkeuren… En ‘meetfouten’ (inkomen deprivatie) EU-NIVEAU: BELANGRIJKSTE RESULTATEN (GUIO 2018) ANALYSE ELK LAND 100% 90% 80% 70% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Resources Needs Other socio-demographics VERSCHILLEN MBT TUSSEN LANDEN verminderen niveau BBP inwoner significant:  Daarin vervat: ontwikkeling gemiddelde gezinnen belang giften kwaliteit openbare diensten… Dempend effect uitkeringen geld werkt via Alleen significant macroniveau weglating BELGISCH NIVEAU: groen verwachte impact Gewestelijke verschillen: Inkomen biedt bescherming VL Negatieve lagere opleiding WA/BR GEWESTEN: MODEL? In België aandeel zonder bijzonder groot; oorzaken: verhouding hoog groot drie waar wel gewerkt Hoog (zie EU-vergelijking volgende slide) AANDEEL DAT LEEFT GEZINNEN ZONDER WERK EU-VERGELIJKING 60 50 40 30 20 10 0 CONCLUSIES AANBEVELINGEN Onze resultaten laten zien dat: intensiteit buurlanden interne structuur kinderdeprivatie uitzonderlijk vgl Niet werken belangrijke oorzaak WA BR Mensen lopen Guio et al EU-niveau macro-economische beleidscontext bepaalde (observeerbare) risicofactoren beïnvloedt verklaard kenmerken (invloed algemeen transfers ) heeft hoogste (LFS 2017) Tegelijk inkomensondersteuning deze structureel matig veel Voorbeeld: kinderen) minimumloon systeem belastingen voegt ‘netto-ondersteuning’ toe aan werkloosheid bijstand kinderbijslag laag belanden Ambitieus MASTERPLAN niveaus (federaal gewesten) gebaseerd diepgaande evaluatie huidige beleid antwoord vragen (niet-dogmatisch evidence-based): Hoe perspectieven laaggeschoolde volwassenen verbeteren? Kunnen ambitieuzere doelgerichte taxshift loonkosten werknemers verder koopkracht tasten mensen laaggekwalificeerd doen? reguliere privéarbeidsmarkt kansen valoriseren beleidsmotto iedereen naar ‘de markt’ overstappen naïef investeren jobs economie Kan budget initiatieven verhoogd worden? universele toegankelijkheid betaalbaarheid cruciaal werkgelegenheidsgraad verhogen Bijkomende investeringen voldoende flexibele regelgeving ervoor zorgen lange wachtlijsten zo mogelijk ingeperkt levensstandaard arme Voor belangrijk inkomensvervangende geregeld aangepast; geldt leefloon minimumuitkeringen (werkloosheid invaliditeit) jongste jaren lag nadruk sterk ‘moral hazard’ verzekering Dat geleid omvattende activeringsaanpak maatregelen evolutie bezorgdheid mag bekommernissen weg staan zoals adequate energie water onderwijs sport vrijetijd cultuur Werken (zelfs voltijds) volstaat altijd vermijden afhankelijk gewerkte uren loon ten laste stelsels hervormd stap doelgericht universalisme kinderarmoede wezenlijk totaalbedrag nieuwe gewestregeringen vraag 2019 bijkomende genomen en/of school- studietoelagen financiële ondersteuning Initiatieven dringende noden pakken huurders privémarkt steunen voorzien (Senaatsrapport kinderarmoede) Sociale verhuurkantoren Nood substantiële uitbreiding huurwoningen sociaal woonaanbod vormt immers structurele buffer waarborgt realisatie verschillende elementen recht wonen (kwaliteit woonzekerheid) aanbod dienstverlening (SVK) gebiedsdekkend Huurpremies “Huurpremies/subsidies (…) versterkt grootste woningnood strikte voorwaarden kan hier onmiddellijk gedacht armoederisico dragen bedrag extra ” p 130)] aandachtspunt verdere uitwerking huursubsidies/premies iedere rechthebbende effectief beroep doet m a w non-take up aangepakt wegwerken allerlei drempels voorzieningen diensten beter beschermen negatieve potentieel langdurige kindertijd? Kwaliteit niet- belemmeringen Kinderopvang; Cultuur vrijetijd; Gezondheid Kinderopvang: voorrangsregels kansarme groepen bestaan Vlaanderen Maar senaatsrapport merkt terecht onvermijdelijk beperkt blijft zolang Ook transitie kleuteronderwijs verdient bijzondere aandacht 5. Wat verwachten hoe scholen echte ‘brede worden’ lokale partnerschappen netwerken? ongelijkheid ingrijpend prestaties ons onderwijssysteem staat opwaartse mobiliteit Belangrijke pedagogische organisatorische uitdagingen Aangezien hoger wie moeder school diploma verlaten vermindering ongekwalificeerde uitstroom secundair partnerships verschil Vlaamse Franstalige Gemeenschap interactie beleidsdomeinen Onderwijs Welzijn rol zelf hierin spelen Volledig uniforme beleidsaanbevelingen dus algemene voorwaarde succesvol aanpak ze scholen’ ingebed gesteund netwerken Korte-termijn basisniveau welzijn voeding Kinderen elke dag volledige gezonde maaltijd krijgen kennen rijzen idee instaan gratis maaltijden basis dit ernstig debat Tekort onderwijsondersteuning ideale externe organisaties schoolondersteuning Dankzij voorbereiding leerkrachten creëert gelijke slaagkansen onafhankelijk culturele achtergrond leefomstandigheden Leerkrachten nodige competenties ontwikkelen (vanaf kleuterschool) kwalitatieve bieden milieus Financiële druk schooluitstappen -materiaal Schoolmateriaal eindtermen halen basisonderwijs qua Door kwaliteitsvolle buitenschoolse activiteiten artistieke sportieve tijdens opvang aanvullen nastreven verplichte schooltijd 6. Rol Huizen Kind troef Huis verbindt actoren sectoren inzetten preventieve gezinsondersteuning voorkomen bekampen verbeteren werking erg oog Federatie Wallonië-Brussel oprichting Maisons l’Enfance dynamiek creëren 7. overheden kregen decennia steeds bevoegdheden deel geruisloos gedecentraliseerd komt toenemende (via leefloon) Jammer genoeg vindt plaats manier waarop landschap erin slagen uitsluiting bestuurskracht gemeenten geïntegreerd daarbinnen OCMW’s hele reeks domeinen (huisvesting onderwijs…) leven beïnvloeden geconfronteerd diverse Om speerpunten blijven menselijke beschikken praktijkwerking evalueren verbetering name proces wederzijds leren 8. beschikbare uitdaging net participatie schoolleven Lokale outreaching doen samenwerking onderwijsgemeenschap sector voorbeeld brugfiguren bruggen bouwen scholen) ‘ Reaching out ’ arbeidsintensief zo’ n opzetten nodig: specifiek subsidiemechanisme overwegen reaching out’-beleid efficiëntie dergelijk hoeksteen alliantie kinderarmoede’ regionale/gemeenschapsautoriteiten afgesproken doelstellingen instrumenten VN-Verdrag inzake Rechten (Kinderrechtenverdrag geratificeerd Daardoor bestaat duidelijke publieke verantwoordelijkheid rechten Dit zou motivatie gecoördineerd masterplan zetten beleidsniveaus betrokken beginnen vanaf legislatuur zal pas topprioriteit regeringsleden implementatie verantwoordelijk regeringsleiders hervormingen plannen uitgebreid ambitie probleem armoede/deprivatie Pas ambitieuze masterplannen omvatten waarin geïnvesteerd succes

Zekerheid armoede vrijheid: richtingwijzers voor de sociale zekerheid die we nodig hebben

Download presentation
2019-10-03_Presentatie_Probus

Zekerheid armoede vrijheid: richtingwijzers voor de sociale zekerheid die we nodig hebben Frank Vandenbroucke UvA UA Probus Brugge 3 oktober 2019 Waardevolle doelstellingen • ‘Het verzekeringsprincipe’ => ‘Bodembescherming’  ‘Overgangen faciliteren doorheen levenscyclus’ vrijheid Welke prioriteiten? Armoede bij actieve bevolking is grootste urgentie Armoedepreventie spoort met ondersteuning ‘lage middenklasse’ (bv huisvesting) Waarom België ondermaats presteert inzake actieven: – Werk en verdeling van werk over huishoudens Bescherming beperkte arbeidsmarktparticipatie De huishouddimensie in het licht ecologische transitie Als niemand koopkracht mag inleveren komt er geen transitie: inspanning cruciaal Negatief op minstens van… 1. tijdig betalingen kunnen verrichten 2. één week vakantie per jaar nemen 3. om twee dagen vlees of vis eten 4. onverwachte uitgaven doen 5. een telefoon aanschaffen 6. kleurentelevisie 7. wasmachine 8. wagen 9. woning degelijk verwarmen Gemiddelde percentages opgemeten SILC (observaties 2005-2016) <18 18-64 65+ Totaal 15 9 12 2 7 Nederland 6 4 Aandeel besteedbaar huishoudinkomen (gestandaardiseerd) < 60% mediaan <60 60+ Totale (Obs ) 2004 2014 2017 13 5 16 20 14 1 8 11 10 50% 40% 30% 20% EU27 BelgiË 10% 0% Zeer hoog Hoog Middelmatig Laag laag Werkzaamheid volwassenen huishouden (obs 2015) 70% BE 2004-06 2011-14 NL … succes poldermodel Werkgelegenheidscreatie door Loonmatiging Omvangrijk segment lage lonen Flexibiliteit Pooling risico’s gezinnen Studie & overleg Logica dit model limieten Keune et al : aan ernstige vernieuwing toe Hoogte uitkeringen Decentralisering sociaal beleid Minimumlonen flexibiliteit: houdbare middenweg mogelijk? Studentenarbeid? Het contract tussen generaties ‘zekerheid’? Hoe mikken we? Evolutie stelsel: principes vooraf vast leggen? eerlijke samenleving morgen gezinsdimensie Basispensioen? tweede pijler ‘Vaste prestatie (uitkering)’ bijdrage’ ambitie’ Vervangingsratio’s Minimumpensioenen Maximumpensioenen Pensioenleeftijd: nood flexibiliteit vereist ‘bonus/malus’ loopbaanduur als spil pensioenbonus: dubbelslag Zware beroepen F in: Matthias Somers (red) Fundamenten Sociale onzekere tijden Denktank Minerva Brussel 25 april pp 86-123 (www frankvandenbroucke uva nl publicatie nr 338) A-C Guio deprivatie Belgische kinderen Een vergelijking risicofactoren drie gewesten buurlanden Koning Boudewijnstichting december 2018 325) Nederland: kleine welvaartsstaten Europa Vierendertigste Pacificatielezing Breda november 2017(www 300) Alle publicaties: www

Pensioendiscussies in Europees perspectief

Download presentation
2019-08-28_Presentatie_Vandenbroucke_PFZW_Summercourse

Pensioendiscussies in Europees perspectief Frank Vandenbroucke Universiteit van Amsterdam Arnhem 28 augustus 2019 • Europese Commissie & SPC Pension Adequacy Report 2018 AWG The Ageing Musgrave rule: zie Myles ‘A New Contract for the Elderly’ Esping-Andersen Why we need a Welfare State OUP 2002 Toepassing de Erik Schokkaert Pierre Devolder Jean Hindriks Towards an equitable and sustainable points system A proposal pension reform Belgium Journal of Economics Finance First View 27 April pp 1-31 https://doi org/10 1017/S1474747218000112 Belgische Pensioenhervorming 2020-2040 www academischeraadpensioenen be conseilacademiquepensions Een blik op het Nederlandse AOW-debat S&D Jaargang 75 nummer 5 oktober 33-44 https://wbs nl/publicaties/een-belgische-blik-op-het-nederlandse-aow-debat frankvandenbroucke uva nl 20 15 10 0 2016 2020 2030 2040 2050 2060 2070 Impact dependency (no change coverage benefit ratio labour market ratio) with impact + actual forecast (incl interaction) (! Compositie-effecten) 70 60 50 40 30 Benefit No (Musgrave rule) dekking (coverage) en werkgelegenheid (labour market) 18 16 14 12 8 6 4 2 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK NO EU* -2 interaction Overheidsuitgaven pensioenen België % BBP decompositie Bruto publieke pensioenuitgaven 7 3 9 uitgaven ‘private occupational’ Average effective exit age AOW leeftijd wijziging Man 65 69 +3 72 +7 Vrouw 63 67 Bron: Country Fiche Nederland European Commission Vol 1 p 112 114 Sociale financiële houdbaarheid pensioenstelsels Pensioenbeleid – Lange-termijn is niet geruststellend een aantal EU lidstaten: Dalende ratios TRR In meeste landen goeiende kloof tussen Standard Pensionable Age (SPA) => groeiende sociale risico’s veronderstelt ‘fair intergenerational risk sharing’ Arbeidsmarktbeleid Werkgelegenheidsbeleid voor ouderen Nood aan integratie zekerheid alle werkenden Financiering doelstellingen: verschillende kwesties Doelstelling Vaste bijdrage prestatie Tussenwegen (bv Musgrave-regel) Financiering: Omslag (risico rendement: evolutie loonsom i e nationale economie) Kapitaaldekking rente) Complexe relatie financiering doelstelling debat ging tot heden vooral over modaliteiten kapitaaldekking verhouding omslag versus Drie opties intergenerationele spreiding inzake demografie economische groei (DC) (DB) regel Fixeer… Bijdragevoet Pensioen (netto) pensioen- uitkeringsratio Economisch risico Gedeeld Demografisch Risico gepensioneerden actieven aandachtspunten Aanpassing pensioenleeftijd levensverwachting omslagstelsel: Automatisme? Welke aanpassingsregel? (pensioenakkoord = ‘middenweg’) Flexibiliteit actuariële correcties combinatie pensioen/werk: mogelijkheden ‘volksverzekering’  bijdrage-gebaseerde verzekering Zware beroepen? Verhouding omslag/kapitaaldekking? tweede pijler: doorsneesystematiek? risicodeling?

The making of a European Social Union

Download presentation
2019-09-12_Making_EU_Social_Union_UCSIA

The making of a European Social Union (and the role FEAD?) Frank Vandenbroucke University Amsterdam UCSIA Conference – Food Aid and Policy 12 September 2019 “Social Europe” A (ESU) would • support national welfare states on systemic level in some their key functions (e g stabilization fair corporate taxation …) guide substantive development via general social standards objectives leaving ways means policy to Member States basis an operational definition ‘the model’  countries cooperate union with explicit purpose pursuing both pan-European cohesion Subsidiarity as organizing principle (ESU); arguments for FEAD? cognitive support? EU cares ESU reconnects founding fathers aspiration convergence but rethinks division labour integration simultaneous pursuit economic progress within (through gradual states) between upward across Union) machine worked… more or less… until 2004/2008 Initial labour: development: supranational coordination security rights & anti-discrimination: redistributive effort sovereignty (in theory) Minimum wages: disparity East-West… 2 500 000 1 0 BG RO LV LT SK EE PL HU CZ PT SI ES MT GR UK IE BE FR NL LU GE CR 2004 PPP … yet after enlargement reconciling openness domestic requires elaborate framework Example: posting workers needed reform Transparency coverage minimum wage regimes “Fair mobility” “Earned citizenship”: two complementary logics can apply legitimately regard citizenship if they are applied conjointly: Economically active citizens have right take up employment opportunities borders ‘earn’ non-discriminatory access all benefits State where work including protection against consequences involuntary inactivity (unemployment illness) non-active citizen who needs cannot simply rely any his (or her) choice: nationality determines which is first foremost responsible Under carefully delineated conditions another he has no bond allowed say that citizen’s create ‘unreasonable burden’ its state (these must substantiate absence real link host free movement was exercised solely order benefit from state’s assistance) In contrast it be ‘unreasonable’ not provide adequate whatever causes vulnerability dependence EMU common resilient Resilience = flexibility stability Labour market institutions deliver (effective collective bargaining) Cluster principles stabilisation capacity MS: sufficiently generous unemployment notably short-term; sufficient rates schemes; segmentation leaves part force poorly insured unemployment; proliferation relations integrated into systems insurance; effective activation unemployed individuals Convergence features Eurozone  These become fortiori imperative equipped re-insurance insurance (institutional moral hazard) Pillar Rights Gothenburg Summit 17 November 2017 Poverty risks population < 60 by intensity household 70 50 40 30 20 10 Very high High Medium Low low Work 2004-06 2016 Bron: Eurostat SILC 2005-2007; year T refers observation T-1 except Increasing inequality poverty: complex diagnosis lessons There one-size-fits-all explanation hence silver bullet tackle increasing inequalities We need set strategies instruments improve perspectives households weak attachment Improving our human capital child-centred investment strategy addresses If should promote policies income protection; cf How Rights? Clear priorities Credible roadmap combining… legislation benchmarking Funding (tangible MS) Mainstreaming fiscal surveillance Semester Completing support…) risk substitution: see Luigjes Fischer Resources Barnard De Baere (eds ) Crisis Cambridge: Cambridge Press https://doi org/10 1017/9781108235174 (Introductory chapter Open Access www frankvandenbroucke uva nl item 263) Cantillon Rights: ten prioritising 14 incomes in: Union: Public Forum Debate http://www euvisions eu/issues/europea-social-union-public-forum-debate/ introduction conclusion to: Design Unemployment (Re)Insurance Scheme: Lessons US Experience Centre Studies Research Paper 2019/06 https://papers ssrn com/sol3/papers cfm?abstract_id=3436884 frankvandenbroucke_uva

The EU and social policy

Download presentation
2019-07-12_EU_Social_Policies_Summer_school_KULeuven

The EU and social policy Frank Vandenbroucke University of Amsterdam Summer School KULeuven 12 July 2019 Inequality in Europe the USA compared US 1 4 EU27 3 2 0 9 8 7 6 5 Median income states (US ‘representative state’ = 1) Member States (EU MS’ European distribution: a moving scale Romania Denmark Top quintile 25% =>36% 123% =>125% 23% => 35% 132% =>132% 21% =>33% 139% =>136% 17% 28% 144% diversity welfare Input: expenditure on protection gross % GDP (2016) 35 30 25 20 15 10 FR FI DK AT BE SE IT NL GE GR UK PT ES SI LU CR PL CY HU CZ SK BG EE MT IE LT LV RO old age & survivors Sickness/Health Care Unemployment Disability Family/children Housing Social Inclusion n e c Other adm costs Output: two-dimensional map 24 22 18 16 14 44 49 54 59 64 69 Employment Rates 2016 (population 15-74) states: poverty Poverty risk threshold: “national” conception (SILC 2017) 000 AROP total population SILC 2017 threshold PPP performance dimension project according to founding fathers: belief convergence • integration would support simultaneous pursuit economic progress cohesion both within countries (through gradual development states) between upward across Union) Initial division labour: – development: supranational coordination security rights anti-discrimination: national sovereignty (in theory) machine worked… more or less… until 2004/2008 A tragic dilemma enlarged heterogeneous EU? Monthly minimum wages: disparity but East-West 500 2004 Reconciling openness domestic cohesion: political challenge Openness mobility must not exert downward pressure level (minimum wages entitlements assistance) Access benefits: general principle non-discrimination exception: posting workers We do see ‘benefit tourism’ Posting needed reform Transparency coverage wage regimes Minimum what governments can do: net disposable couple with children one minimum-wage earner 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 DE EL Net Gross Source: CSB/MIPI risks < 60 by work intensity household 70 50 40 Very high High Medium Low low Work 2004-06 Bron: Eurostat 2005-2007; year T refers observation T-1 except for Increasing inequality poverty: diagnosis lessons There is no one-size-fits-all explanation hence silver bullet tackle increasing inequalities need set complementary strategies instruments that improve employment perspectives households weak attachment labour market Improving our human capital requires child-centred investment strategy addresses opportunities should promote policies (Vandenbroucke Rinaldi) Division EU)? Design flaws EMU as an insurance union: vaccination metaphor Why are stabilization centralized monetary unions? Risk sharing (pooling) Externalities public good (vaccination) Vaccination: compulsory requirements) subsidized (re-insurance) requirements effective stabilisation capacity: sufficiently generous unemployment benefits notably short-term; sufficient rates benefit schemes; segmentation leaves part force poorly insured; proliferation relations integrated into insurance; activation unemployed individuals; budgetary buffers times so automatic stabilisers their bad These principles become fortiori imperative if Eurozone be equipped re-insurance systems: institutional moral hazard EMU: needs common standards resilient shared flexibility Labour institutions deliver (effective collective bargaining) Cluster adequate capacity MS: insured against unemployment; systems individuals  Convergence some key features Pillar Rights Gothenburg Summit 17 November How Rights? Clear priorities Credible roadmap combining… legislation Policy benchmarking Funding (tangible MS) Mainstreaming fiscal surveillance Semester Completing union Union systemic functions (e g fair corporate taxation …) guide substantive via objectives leaving ways means basis operational definition ‘the model’ cooperate explicit purpose pursuing pan-European based reciprocity Resources (1) Addressing Global Inequality: Is Part Equation? in: Diamond (ed) Crisis Globalization: Democracy Capitalism Twenty-First Century I B Tauris London New York pp 235-258 (download www frankvandenbroucke uva nl) 2) puzzles paradoxes Boone Marc; Deneckere Gita Tollebeek Jo (eds ) End Postwar Future - Essays Ian Buruma Verhandelingen van de KVAB voor Wetenschappen en Kunsten Nieuwe reeks 31 Uitgeverij Peeters 2017; download nl 3) Rinaldi In: Vision Consortium ): Redesigning Ways forward Gütersloh http://www vision-europe-summit eu/ (2) 4) cross-border Sticking may yield better practical results everybody Tribune Notre Institut Jacques Delors June 5) Barnard De Baere after Cambridge: Cambridge Press September https://doi org/10 1017/9781108235174 (Introductory chapter Open item 263) 6) Commission Recommendation COM(2017) 2600 final 7) Rights: from promise delivery –Introduction ‘European (ESU) forum debate’ EuroVisions December 2018 + other contributions this debate: euvisions frankvandenbroucke_uva