Zekerheid armoede vrijheid: richtingwijzers voor de sociale zekerheid die we nodig hebben

Download presentation
2019-10-03_Presentatie_Probus

Zekerheid armoede vrijheid: richtingwijzers voor de sociale zekerheid die we nodig hebben Frank Vandenbroucke UvA UA Probus Brugge 3 oktober 2019 Waardevolle doelstellingen • ‘Het verzekeringsprincipe’ => ‘Bodembescherming’  ‘Overgangen faciliteren doorheen levenscyclus’ vrijheid Welke prioriteiten? Armoede bij actieve bevolking is grootste urgentie Armoedepreventie spoort met ondersteuning ‘lage middenklasse’ (bv huisvesting) Waarom België ondermaats presteert inzake actieven: – Werk en verdeling van werk over huishoudens Bescherming beperkte arbeidsmarktparticipatie De huishouddimensie in het licht ecologische transitie Als niemand koopkracht mag inleveren komt er geen transitie: inspanning cruciaal Negatief op minstens van… 1. tijdig betalingen kunnen verrichten 2. één week vakantie per jaar nemen 3. om twee dagen vlees of vis eten 4. onverwachte uitgaven doen 5. een telefoon aanschaffen 6. kleurentelevisie 7. wasmachine 8. wagen 9. woning degelijk verwarmen Gemiddelde percentages opgemeten SILC (observaties 2005-2016) <18 18-64 65+ Totaal 15 9 12 2 7 Nederland 6 4 Aandeel besteedbaar huishoudinkomen (gestandaardiseerd) < 60% mediaan <60 60+ Totale (Obs ) 2004 2014 2017 13 5 16 20 14 1 8 11 10 50% 40% 30% 20% EU27 BelgiË 10% 0% Zeer hoog Hoog Middelmatig Laag laag Werkzaamheid volwassenen huishouden (obs 2015) 70% BE 2004-06 2011-14 NL … succes poldermodel Werkgelegenheidscreatie door Loonmatiging Omvangrijk segment lage lonen Flexibiliteit Pooling risico’s gezinnen Studie & overleg Logica dit model limieten Keune et al : aan ernstige vernieuwing toe Hoogte uitkeringen Decentralisering sociaal beleid Minimumlonen flexibiliteit: houdbare middenweg mogelijk? Studentenarbeid? Het contract tussen generaties ‘zekerheid’? Hoe mikken we? Evolutie stelsel: principes vooraf vast leggen? eerlijke samenleving morgen gezinsdimensie Basispensioen? tweede pijler ‘Vaste prestatie (uitkering)’ bijdrage’ ambitie’ Vervangingsratio’s Minimumpensioenen Maximumpensioenen Pensioenleeftijd: nood flexibiliteit vereist ‘bonus/malus’ loopbaanduur als spil pensioenbonus: dubbelslag Zware beroepen F in: Matthias Somers (red) Fundamenten Sociale onzekere tijden Denktank Minerva Brussel 25 april pp 86-123 (www frankvandenbroucke uva nl publicatie nr 338) A-C Guio deprivatie Belgische kinderen Een vergelijking risicofactoren drie gewesten buurlanden Koning Boudewijnstichting december 2018 325) Nederland: kleine welvaartsstaten Europa Vierendertigste Pacificatielezing Breda november 2017(www 300) Alle publicaties: www