Pensioendiscussies in Europees perspectief

Download presentation
2019-08-28_Presentatie_Vandenbroucke_PFZW_Summercourse

Pensioendiscussies in Europees perspectief Frank Vandenbroucke Universiteit van Amsterdam Arnhem 28 augustus 2019 • Europese Commissie & SPC Pension Adequacy Report 2018 AWG The Ageing Musgrave rule: zie Myles ‘A New Contract for the Elderly’ Esping-Andersen Why we need a Welfare State OUP 2002 Toepassing de Erik Schokkaert Pierre Devolder Jean Hindriks Towards an equitable and sustainable points system A proposal pension reform Belgium Journal of Economics Finance First View 27 April pp 1-31 https://doi org/10 1017/S1474747218000112 Belgische Pensioenhervorming 2020-2040 www academischeraadpensioenen be conseilacademiquepensions Een blik op het Nederlandse AOW-debat S&D Jaargang 75 nummer 5 oktober 33-44 https://wbs nl/publicaties/een-belgische-blik-op-het-nederlandse-aow-debat frankvandenbroucke uva nl 20 15 10 0 2016 2020 2030 2040 2050 2060 2070 Impact dependency (no change coverage benefit ratio labour market ratio) with impact + actual forecast (incl interaction) (! Compositie-effecten) 70 60 50 40 30 Benefit No (Musgrave rule) dekking (coverage) en werkgelegenheid (labour market) 18 16 14 12 8 6 4 2 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK NO EU* -2 interaction Overheidsuitgaven pensioenen België % BBP decompositie Bruto publieke pensioenuitgaven 7 3 9 uitgaven ‘private occupational’ Average effective exit age AOW leeftijd wijziging Man 65 69 +3 72 +7 Vrouw 63 67 Bron: Country Fiche Nederland European Commission Vol 1 p 112 114 Sociale financiële houdbaarheid pensioenstelsels Pensioenbeleid – Lange-termijn is niet geruststellend een aantal EU lidstaten: Dalende ratios TRR In meeste landen goeiende kloof tussen Standard Pensionable Age (SPA) => groeiende sociale risico’s veronderstelt ‘fair intergenerational risk sharing’ Arbeidsmarktbeleid Werkgelegenheidsbeleid voor ouderen Nood aan integratie zekerheid alle werkenden Financiering doelstellingen: verschillende kwesties Doelstelling Vaste bijdrage prestatie Tussenwegen (bv Musgrave-regel) Financiering: Omslag (risico rendement: evolutie loonsom i e nationale economie) Kapitaaldekking rente) Complexe relatie financiering doelstelling debat ging tot heden vooral over modaliteiten kapitaaldekking verhouding omslag versus Drie opties intergenerationele spreiding inzake demografie economische groei (DC) (DB) regel Fixeer… Bijdragevoet Pensioen (netto) pensioen- uitkeringsratio Economisch risico Gedeeld Demografisch Risico gepensioneerden actieven aandachtspunten Aanpassing pensioenleeftijd levensverwachting omslagstelsel: Automatisme? Welke aanpassingsregel? (pensioenakkoord = ‘middenweg’) Flexibiliteit actuariële correcties combinatie pensioen/werk: mogelijkheden ‘volksverzekering’  bijdrage-gebaseerde verzekering Zware beroepen? Verhouding omslag/kapitaaldekking? tweede pijler: doorsneesystematiek? risicodeling?