De tijd tikt voor Thyssen

Download fulltext
225-De-tijd-tikt-voor-Thyssen_De-Morgen_6.6.2015

De tijd tikt voor Thyssen Morgen 6 juni 2015 p 23 Frank Vandenbroucke Hoogleraar KULeuven Komt er een akkoord met de Grieken? Een breuk is dramatisch laat Europese leiders toe om crisismanagement in te ruilen langere termijn In beide hypothesen moet het debat gaan over sociaaleconomische model dat muntunie ondersteunt Nu staat net onderwerp op agenda van volgende top Achter schermen wordt daarover sinds maanden overlegd; verschillende lidstaten hebben hun visie papier gezet opvallend ambitieuze nota ingestuurd door Italië tegenstelling tot Griekenland beschouwt men als goede leerling die doet wat Europa verwacht: hervormen Wat verwachten Italianen omgekeerd Europa? Ze schrijven ‘Europa’ bij burgers al lang klinkt ‘besparen’ doormodderen niet gaat mix nodig begrotings- monetair- structureel en sociaal beleid sociale gevolgen crisis moeten aangepakt worden Europees burgerschap ook zaak zijn rechten Eurozone instrumenten krijgen economieën stabiliseren boodschap duidelijk: doen huiswerk maar ze vragen meer solidariteit dit pleidooi? Commissie Juncker creëerde verwachtingen omschreef ‘de laatste kans’ Commissaris zou Unie gelaat geven Als mooie verklaringen ingevuld werkprogramma komt ontgoocheling boemerang terug Intussen wel investeringsplan Jeugdgarantie versterkt jonge mensen concreet perspectief werk wil misbruiken grensoverschrijdend verkeer werknemers aanpakken verlengde eerdere beslissingen Dat goed onvoldoende: omdat ‘méér altijd beter is’ veel knelpunten huidige buiten beeld blijven Natuurlijk politiek kleine stappen compromissen oriënteert kan inspiratie vinden Italiaanse tekst Duitse Franse sociaaldemocratische ministers Gabriel Macron donderdag publiceerden stroom rapporten denktanks Die – meteen linkse clubs tonen gedachten beweging nieuwe consensus mogelijk denktank Friends of Europe bracht topindustriëlen activisten NGO’s syndicalisten uiteenlopende politieke visies elkaar publiceerde februari bevindingen onder titel ‘Het ongelijke Aanbevelingen zorgzame EU’ Het rapport stelt vast drastische onderwijsbesparingen Zuid-Europese opleidingskloof landen inzetten onderwijs nog groter maken Bij horen dus investeringen legt uit vrij nationale systemen bedreigt kader omschreven normen Wetgevend initiatief zorgen evenwicht tussen principe enerzijds recht vakbonden actie voeren wanneer zij menen zoals minimumlonen voeten getreden ziet mogelijkheden gevoelig ellende Dakloosheid voorbeeld Vele daklozen komen andere lidstaten: mobiliteit meest trieste vorm gemeenschappelijke aanpak helpen afgeronde voorstellen combineren werven onderzoek vergen pleidooi rusten ‘stabilisatiecapaciteit’ zo’n werf sluiten aan voorstel vaker gehoord nl dergelijke stabilisatiecapaciteit aannemen tussenkomst werkloosheidsstelsels Of beste techniek beoogde doel bereiken weet ik niet; onderzoeken Aan echter interessante ideeën gekoppeld arbeidsmarktbeleid sterker af stemmen kwaliteit ervan verbeteren nu vormt eigenlijk kwaliteitseis m b t activering jongeren; uitgebreid bijvoorbeeld naar bescherming langdurig werklozen liet verstaan nadenkt Haar degelijkheid daarbij hoopgevend hoeft alle knopen hakken uitzicht Sociale kans dan