Doelgroepen op de arbeidsmarkt: Vlaanderen verspilt, de zwakste betaalt

Download fulltext
207-Doelgroepen-op-de-arbeidsmarkt_Vlaanderen-verspilt-de-zwakste-betaalt_De-Morgen_4.2.2015

Doelgroepen op de arbeidsmarkt: Vlaanderen verspilt zwakste betaalt Frank Vandenbroucke (hoogleraar aan KU Leuven) De Morgen 4 februari 2015 p 24 Vlaamse Regering heeft beslist hoe ze “doelgroepen met een grotere afstand tot arbeidsmarkt” zal steunen Het klinkt goed: “Om efficiëntie en effectiviteit van ons doelgroepenbeleid te verhogen voeren we drastische vereenvoudiging door We beperken het aantal maatregelen drie doelgroepen name jongeren 55-plussers personen arbeidshandicap ” In feite kiest men voor minder richt zich niet grootste arbeidsmarkt Regionalisering maatwerk Tien jaar geleden pleitte ik regionalisering volgende voorbeeld: Wallonië Brussel kampen jeugdwerkloosheid vooral ouderenwerkloosheid Dat maakt goed compromis federale vlak moeilijk; laat gewesten dus ontwikkelen hun eigen maat argument overtuigde zesde staatshervorming er zo over Nu zelf beleid kan is paradoxale vaststelling dat gewicht toeneemt binnen krimpend budget Als woorden nog inhoud hebben betekent effectiviteit: mate waarin effect Méér euro’s onwaarschijnlijk tenzij (het ‘effect per euro’) sterk zou stijgen Maar tast ook loonkost wordt verminderd bij aanwerving laaggeschoolde middengeschoolde voorwaarde laag loon Hebben deze in dan andere groepen? werkzaamheid tussen 15 zonder diegenen die studeren lag 2012 77 3 procent veel hoger mensen 50 64 geringe (55%) probleem als vinden lage werkzaamheidsgraad hele groep ouder (54 6% midden- hooggeschoolden inbegrepen) even problematisch regering begrepen: ouderen selectiever selectief Alhoewel qua haast verschillen hooggeschoolde (82 1% 84 7%) worden middengeschoolden mee boot genomen laaggeschoolden Financiële steun doodgewicht: kost geld maar gunstig Wie inzake iets bijzonders wil doen moet mikken 2 Een maatregel perfect passen bredere net niet; schrapt bestaande loonkostvermindering langdurig werklozen Mensen zijn 25 jonger 54 kou gezet Men zegt nu afschaffing opgevangen ‘kwalitatief beleid’ Wat dit blijft duister Om vereenvoudigen had kunnen zeggen: (van alle leeftijden inbegrepen jongeren) scholingsniveaus) Waarom evidente keuze niet? Ik zie twee verklaringen eerste sympathiek om ‘voor jongeren’ al inefficiënt jongerengroep breed gedefinieerd tweede verklaring geen selectiviteit ten aanzien kwetsbare groepen nastreeft brede bedrijven aanwerven (aan eerder loon) steunen; gaat eigenlijk competitiviteit Complexiteit aantocht Deze aanpak creëert jongere aanwerft 300 euro krijgt korting; wie 301 niets Eén meer verhoogt werkgever fiks bedrag 383 maand Zo ontstaat prikkel werven beneden productiviteit verantwoorden; vermoedelijk groeiende binnenkort verdienen Ten ‘promotie- opslagval’: gedurende buurt opslag krijgen of voordeel verloren pervers verzachten geleidelijke afbouw functie loonhoogte plaats abrupt alles-of-niets systeem: complexer klopt budgettaire plaatje verkoopt niet-selectief heel klein beetje drukken verminderen oneerbaar; uit opdracht verantwoordelijkheid lijkt erop frisse tegenzin ontvangen rekening betaald echt kwetsbaar onze