Werk voor ouderen in België: werkt het beleid?

Download fulltext
2017-02-20_Presentatie_Commentaar_op_het_onderzoek_Woldemp_Werk_voor_ouderen_in_Belgie

Werk voor ouderen in België: werkt het beleid? Commentaar op onderzoek ‘WOLDEMP’ Onderzoeksvoormiddag 20 2 2017 Frank Vandenbroucke Universiteit van Amsterdam Een voorbeeld wetenschappelijke beleidsevaluatie Het Generatiepact: much ado about nothing? Twee algemene bedenkingen… … en een punctuele kritiek alternatief: flexibel pensioenstelsel Selectieve lastenverminderingen pensioenbonus revisited Interessante macro-analyse: oorzaken? Symbolische inzet versus eindresultaat ‘Aanmoedigende maatregelen’ vs ‘Beperkende Bv ! Inkomenseffect geldt ook onbeperkt bijverdienen bij pensioen mogelijke factor onderschatting: geleidelijk wijzigende beeldvorming als amplifier (Is stereotype correct?) De rol stereotypering ‘statistische discriminatie’ ‘Pedagogie door beleid’ 1: goede voorbeelden wijzigen de (impact foute stereotypering: wijzigt) 2: gedragingen inzake investering menselijk kapitaal via correcte realiteit Indien productiviteitskloof inconvenient truth is: Stereotypering is (deels) correct (bij ongewijzigd gedrag): hebben geen impact Op terrein zullen nieuwe uitstap-formules ontstaan (ziekte; maar riskeert uitstap-formule te worden): kosten-productiviteitswig blijft dus cruciaal Waarom meer transitie naar rustpensioen vanuit tijdskrediet? Gewijzigde voorkeuren werknemer/perceptie werkgever Financiële incentives: “Stel dat voltijdse werknemer bruto maandelijks €2000 verdient voltijds recht geeft 60% dit bedrag namelijk €1200 halftijdse tijdskrediet €1000 euro plus €400 uitkering samen €1400 Deze echter verhouding tot arbeidsinkomen (de zogenaamde “vervangingsratio”) stijgt hierdoor ongeveer 86% = (1200/1400)*100% In vergelijking met heeft bijgevolg relatief groter financieel voordeel om stoppen werken gaan dan ” Individuen verschillende voorkeuren: creëer ruime keuzemogelijkheden inclusief deeltijds pensioen… vereist actuariële correcties die sociaal billijk zijn omdat ze loopbaangevoelig zijn; tweevoudig verschil tijdskrediet: gelijkstelling; correcties; klassieke opvatting over Gemiddelde pensioenen moeten voldoende genereus PS Kosten-batenanalyse? Welvaartsanalyses rekening houden (uiteenlopende) vrije tijd/inkomen Lastenverminderingen klemtoon leggen lage lonen Zolang er kloof tussen kost oudere werknemers hun productiviteit creëert elk uitstapstelsel risico ‘dumping’ Uitstapregelingen moéten gepaard maatregelen kost/productiviteit gunstig beïnvloeden Pensioenbonus (versie regering Di Rupo) was verstandige manier gemiddelde verbeteren zonder ongunstig invloed arbeidsmotivatie; moet aangevuld billijke ‘malus’ mits hoge Pensioenhervorming werf… www frankvandenbroucke uva nl