Vlaams werkgelegenheidsbeleid in ideologische mist

Download fulltext
201-Vlaams-werkgelegenheidsbeleid-in-ideologische-mist_De-Morgen_19.11.2014

Vlaams werkgelegenheidsbeleid in ideologische mist Frank Vandenbroucke De Morgen 19 november 2014 is hoogleraar aan de KU Leuven en UAntwerpen co-auteur van Reconciling Work and Poverty Reduction How Successful Are European Welfare States? staatshervorming creëert een batterij mogelijkheden om beleid te voeren op maat Vlaamse werkzoekenden Allerlei instrumenten laaggeschoolden langdurige werklozen ouderen het werk helpen worden bevoegdheid: kortingen sociale bijdragen maatregelen die OCMW’s toelaten leefloners activeren Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s) Zo kan versterkt Want er bestaat al heel wat Vlaanderen zoals leerwerkbedrijven (waarmee opnieuw ingeschakeld worden) premie voor wie werkloze 50-plussers dienst neemt nog veel meer Het Regeerakkoord kondigt dat men zal ‘wieden doelgroepenbeleid’ door beperken tot jongeren 55-plussers personen met arbeidshandicap Men belooft ook nieuw kader ’tijdelijke werkervaring’ waarin PWA’s geïntegreerd zullen departement Werk Sociale Economie publiceert cijfers over ‘kans werk’ tonen doelgroepenbeleid geen luxe gaat ruwe maatstaf kans als werkzoekende weer slag gaan: deelt aantal mensen tijdens bepaalde maand job gevonden hebben totaal bij begin diezelfde bekeken ligt vandaag niet hoog: ze bedraagt plusminus 9 procent Voor tussen 50 64 jaar iets dan 3 dramatisch laag Dat cijfer voorbije jaren bijna onveranderd gebleven maar verschuiving gaande binnen oudere groep: groep 54 lijkt toegenomen laaggeschoolde 4 In vergelijking daarmee blijft ondanks crisis gunstiger (15 procent) hooggeschoolden (25 Er dus reden ondersteuning of af bouwen Ze verbeterd worden: biedt kansen Nu regering vooral duidelijk wil afbouwen onduidelijk opbouwen tewerkstellingspremie schaft argument zich concentreren Om overtuigen moeten twee gegevens tafel komen: enerzijds waaruit blijkt 50- 54-jarigen aanzienlijk verhoogd hoog blijven wanneer ondersteuningsinstrument wegvalt (ik ben altijd bereid me laten overtuigen) anderzijds concreet voorstel steun significant versterken na denken is) Voorlopig varen we echter Deze resultaat drie factoren: gebrek voorbereiding betrekking toepassing Vlaanderen; besparingen snel doorvoeren dosis vooringenomenheid hoe zeer dicht toekomst betreft (denk Leerwerkbedrijf Oost-Brabant partners Wonen werken Spit Velo Vlaspit) facto afbouwscenario geconfronteerd werden vorige week ten einde raad actie gingen Ideologische heeft hier echte smog gemaakt Leerwerkbedrijven organiseren werkervaring ongeveer 2 500 kwetsbare (haast langdurig werkloos zijn; derde bovendien laaggeschoold) Iedereen erkent doorstroming naar gewone bedrijven vanuit deze trajecten veelal twaalf maanden duren vrij behoorlijk concrete ervaring werkvloer essentieel succes twistpunt UNIZO Voka nemen aanstoot feit werkvloeren zijn productieve sectoren reguliere actief zien concurrentievervalsing reactie protest sector stelt minister Philippe Muyters (N-VA) nu hij jaarlijks 5 000 mooie ambitie verweven ideologisch uitgangspunt alles overheerst gelooft doen ‘vermarkt’ Een tender ofte aanbesteding markt moet private spelers aantrekken Ik tegen tenders arbeidsmarktbeleid; vorig leven heb ik zelf gelanceerd sta wel sceptisch tegenover mogelijkheid doelgroep geholpen wordt ‘in plaatsen’ Overschat markten kunnen? Opnieuw overtuigen: zou kunnen lanceren extra plaatsen; intussen zouden bestaande doorwerken (desnoods aanpassingen: zonder enthousiasme instappen redenering overheid goedkoper langer volwaardige werknemersstatuten werken) expertise verloren gaan inderdaad mikken plaatsen risico schip kapseist Door huidige regeling vergelijken resultaten oordelen beste werkt: evidentie plaats ideologie Intussen maken goede voornemens punt stellen omvattend tijdelijke (met integratie gebruiken PWA’s); tegelijk uitvoering ‘maatwerk’-decreet nieuwe geven economie Als rond tewerkstellingsbeleid optrekt hand ploeg slaan Werkgevers zorgen engagement aangaan hun eigen bieden passen werkervaringsprojecten: federale zoek engagementen werkgevers ruil lastenverlaging?