Een tienkamp voor het onderwijs

Download fulltext
100-Een-tienkamp-voor-het-onderwijs_De-Morgen_22.3.2007

Een tienkamp voor het onderwijs Frank Vandenbroucke opinie in De Morgen 22 maart 2007 Zeg niet dat iederéén naar de universiteit of hogeschool moet pleit een onderwijscultuur van steun en inspanning Alweer onthutsende cijfers over allochtonen Na onderzoek Duquet andere schoolloopbanen (DM 23/1) peilden onder meer Lacante Van Esbroeck Almaci studiekeuze studiesucces bij allochtone studenten hoger Aan hand omgeving (laag opleidingsniveau ouders vader die beroepsactief is moedertaal Nederlands ) kun je haperende schoolloopbaan vele jongeren haast voorspellen Wat nog erger maakt we aan omgevingsfactoren vaak veel kunnen doen toch op korte termijn Toch moeten hoop daadkracht putten uit studies Want onderzoekers hebben ook inventaris aangelegd factoren waarop wél inspelen: (taal)vaardigheden attitudes Het wordt strijd fronten Vergelijk met atletiek: wie enkel focust kogelstoten er nummers gewoon afgelopen haalt nooit podium Willen pijnlijke voorspelbaarheid mislukkingen tegengaan dan elke sport onderwijsladder investeren succes: succes kleuters leerlingen lager secundair hogescholen universiteiten En liefst allemaal tegelijk want zo komt realisatie onze maatschappelijke doelstelling dichterbij: gelijke kansen uitstekend álle Vlamingen Zo zie ik tienkamp: * Baseer hele financiering laag tot hoog Vraag onderwijsinstellingen om inspanningen én resultaten te leveren: centen zijn voorwaarde wat telt aanpak Zorg ervoor kleine kleinere klassen zitten verplicht één jaar Vlaamse kleuterklas Creëer ouderbetrokkenheid: geef warm welkom school maar eis minimale contactbereidheid Schakel basiseducatie volwassenenonderwijs als contact taalbarrières botst Peil taal: organiseer taaltoetsen zowel scharniermomenten overstap ene Breng taal peil: vraag taalbeleid waarin leerkracht rol speelt Overtuig hun goede tijdige begeleid hen daarbij zet alle experts eerste plaats CLB’s Bestrijd ondoordachte overgangen shopping Leg lat geleidelijk hoger: vermijd mensen meteen onmogelijk willen springen (bijvoorbeeld bso onderwijs) iedereen Bouw tussenniveau tussen bachelor/master Leer elkaars ervaringen verspreid voorbeelden veranker positieve experimenten structureel dagelijkse werking Daarvoor zal vanaf volgend Aanmoedigingsfonds dienen vooroordelen discriminatie arbeidsmarkt Anders staan helling Er verschil deze onderwijstienkamp echte geen zaak individuele atleten tegen elkaar Maar gelijkenis: zonder ondersteuning zullen halen Doordachte overheid Inspanning instellingen zich heel bewust nodige zelfkennis onderwijsloopbaan engageren Gelijke gedijen slechts cultuur viceminister- president regering Vlaams minister Onderwijs Vorming