Elk paradijs heeft een keerzijde

Download fulltext
310Vandenbroucke_Opinie_DS_26.3.2018_pensioenen_Oostenrijk

F Vandenbroucke Elk paradijs heeft een keerzijde De Standaard 26 maart 2018 p 30-31 (zoals gepubliceerd) FRANK VANDENBROUCKE Wie? Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam Wat? Eerst praten over sociale kwaliteit pensioenen en eindigen met samen–hangende visie op architectuur het stelsel: die discussie wil men in ons land maar niet voeren België zou beter kunnen presteren inzake werkzaamheid vergelijking Oostenrijk maakt dat duidelijk Alleen wenst wel ernstig wordt gemaakt Het pensioenparadijs ligt Niet alleen zijn er dan bewijst hervormingen zoals bepleit door Commissie voor Pensioenhervorming nodig Dat legt Kim Witte uit deze krant: ‘Neem Oostenrijkse Belgische werknemer exact even lang gewerkt precies evenveel verdiend hebben: Oostenrijker zal helft meer pensioen krijgen Belg (DS 19 maart) Straffe kost inderdaad Nu vergeet ander Eerste vergetelheid: per jaar je vroeger gaat verlies 5 1 procent Drie vervroegen vermindert bijna 15 boven feit minder jaren kan inbrengen Een stevige ontmoediging dus om vervroegd te vertrekken In boek grote pensioenroof fulmineert tegen elk voorstel zin Tweede uitzonderingsregimes waarmee mensen konden stoppen tijdens voorbije stelselmatig afgebouwd pensioenleeftijd vrouwen nog 60 verhoogd 2033 levensverwachting stijgt moeten langer werken ze pensioenjaren inleveren Derde bestaat geen wettelijk minimumpensioen bijstandsstelsel: genereus helpt als behoeftig bent is heel erg ‘bijstandsprincipes’ ik loop ook warm Vierde welvaartsvast Laatste gepensioneerden betalen belastingen bijdragen Meer werk groter pensioenbudget Zijn 60-plussers af hun generatiegenoten? Jawel doorsnee beschikbare gezinsinkomen 25 hoger België: ‘de meer’ veel Hoe dat? Twee zaken springen oog houden verband Ten eerste tussen 64 (71 tegenover 62 procent) Boven zo: 9 Oostenrijkers 65 69 dubbel zo Bovendien geeft beduidend zij geven weer werkloosheid gezondheidszorg ziekte invaliditeit laag individuele werkloosheidsuitkeringen liggen (nog) iets lager Wat we daaruit leren? mogelijk doen Er wet Meden Perzen zegt 12 mag uitgeven Maar besteedt wilt houdbaar blijft staat daar tegenover: sterke ontrading maatregelen systeem mee laten evolueren Welles-nietes of echt debat? Dus ja debat pensioenhervorming had beginnen breed vraag hoe goed toekomstige willen hebben Ik behoor bij diegenen denken onze werknemerspensioenen zouden verbeteren vervolgens moet gaan pensioensysteem Willen keuzevrijheid pensioenleeftijd? Aanvaarden bonus/malus zodat wie doorwerkt beloond stopt krijgt? Zelf vind cru onrechtvaardig omdat hij rekening houdt lengte loopbaan louter leeftijd We weten lagergeschoolde leven hogergeschoolde Daarom stelde functie En laatst minst: stelsel meebeweegt is? brede begint gewenste eindigt samenhangende zulke eindig voorbeeld grappig misschien eerder huilen spreekt schande evolutie gemiddelde loon factor worden berekening voorstelde Weg voorstel! Tja speelt lonen rol pensioenrecht Wordt tijd denk regering zware verantwoordelijkheid draagt spelletje welles-nietes nu gevoerd enige daarvoor verantwoordelijk