Flexibiliteit in een coherente hervorming van de pensioenstelsels

Download presentation
2017-03-13_Presentatie_Vandenbroucke_NPC_Flexibiliteit_in_een_coherente_hervorming_van_de_pensioenstelsels

Flexibiliteit in een coherente hervorming van de pensioenstelsels Inleidende beschouwing Welke vragen dienen beantwoord? Presentatie voor het Nationaal Pensioencomité 13 maart 2017 Frank Vandenbroucke Voorzitter Academische Raad Universiteit Amsterdam Documentatie ¥ Pensions en répartition par points 12 2 (slide show) Twee rapporten Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 (www pensioen2040 belgie be) Ð Rapport juni 2014: Een sterk betrouwbaar sociaal contract april 2015: Zware beroepen deeltijds pensioen eerlijke flexibiliteit pensioensysteem Waarom grondige hervorming: nieuwe zekerheid Als sociale verzekering vormt dat houvast moet bieden iedereen jongeren zowel als ouderen actieven gepensioneerden Bij ongewijzigd beleid is financieel niet houdbaar strookt meer met evoluties samenleving rijzen er problemen inzake kwaliteit Louter parameters bestaande systeem wijzigen volstaat De pleit daarom Doelstellingen: ambitie gemiddelde verhouding tussen inkomens zich binnen wenselijke bandbreedte situeren (“noch defined benefit noch contribution maar ambition”) Ook bijdragen op arbeidsinkomens moeten bepaalde blijven => o Loopbanen verlengen Financiering andere basis dan (o m factor vermogen) Vooraf vastgelegde spelregels verzekeren doelstellingen behaald worden evenwicht stand wordt gehouden rechtvaardige spreiding inspanningen die daarvoor nodig zijn Flexibiliteit: aanvullend advies 2015 beroepen: Meerdere dimensies spelen rol Evoluerende realiteit Objectiveerbaar ook resultaat (preventieve) beleidskeuzes Sociaal overleg ⇒ Verschil maken berekening leeftijds- of loopbaaneisen Vereist algemene (keuzevrijheid) Deeltijds vorm flexibiliteit: opportuniteiten vragen: Wat kan men bijverdienen bij pensioen? Kan verder opbouwen door te werken terwijl reeds geniet? correcties toegepast vervroegde opname Hoe corrigeren? (sociale ongelijkheid levensverwachting) In welke mate b t Extra punten zware Correcties i f v Moment Omvang Concrete illustratie: slideshow ‘Pension points’ Pensioenleeftijd loopbaangevoelige correcties: zie slides 28-47 pensioen: 89-93 Conclusies regering vooreerst goed gestructureerd hervormingsproces voorstelt garanderen samenhang verschillende onderdelen chronologie hervormingen bewaakt raadt om administratieve redenen af implementeren huidige pensioenregelingen Te beantwoorden principiële (beperkt tot 1ste pijler): Wil ‘defined ambition’ d w z inkomen stabiliseren? Zo ja welk niveau? aanpassingsmechanismen ingebouwd zelf? vooraf loopbaan- leeftijdseisen? berekeningsformules? stelsels convergeren ze toch apart beheerd worden? pensioensysteem? over toegelaten arbeid actuariële … rekening houden zwaarte via hoogte gezinsdimensie moderniseren? richting? minima vereenvoudigen verbeteren? •