Kan het debat over de pensioenhervorming eindelijk beginnen?

Download fulltext
291

Kan het debat over de pensioenhervorming eindelijk beginnen? Opinie gepubliceerd in De Tijd 29 juni 2017 p 10 Frank Vandenbroucke Hoogleraar aan Universiteit van Amsterdam Hoe krijgen we een goed pensioenstelsel? Drie jaar geleden stelde commissie consensusrapport voor Het uitgangspunt was dat sociale partners en overheid ambitie vastleggen met betrekking tot kwaliteit pensioenen die ze op lange termijn wensen maatschappelijke contract zou moeten garanderen verhouding tussen gemiddelde inkomens actieven blijft wat vandaag helaas niet verzekerd is Vervolgens stipuleren welke aanpassingsmechanismen nodig zijn om deze veilig te stellen Daarnaast verschillen ambtenaren werknemers zelfstandigen je meer kan uitleggen (zoals feit pensioen opbouwen studiejaren) geleidelijk verdwijnen Tot daar notendop boodschap 2014 Heeft regering dergelijk sociaal sporen gezet? Neen Let wel heeft maatregelen genomen hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk Een voorbeeld verhoging wettelijke pensioenleeftijd 2025 2030 Wie zich halsstarrig tegen verzet ongelijk Maar beslissing vooral aankondiging: gaat ingaat indien aantreedt 2019 of 2024 bedenkt overlegd breed aanvaard diep verankerd mechanisme waarmee pensioenstelsel stapsgewijze aangepast wordt demografische evoluties Voor overige pensioenbeleid aaneenschakeling geworden aankondigingen initiatieven waarbij overzicht samenhang zoek uitvoering dit beleid steeds complexer Tegelijkertijd vertrouwen minister onderling totaal gezegd hij opnieuw ter hand neemt legt nu enkele fundamentele vragen Dat signaal moet ook gegeven worden men diverse kleinere dossiers relatie wil herstellen concreet verder? Pensioeninstellingen Academische Raad vanaf alles zetten grondige samenhangende hervorming: doorgevoerd (en zoals regeerakkoord stond) Maatregelen nog pijplijn zitten afgewerkt maar alleen als strijdig doelstellingen uiteindelijke hervorming; mogelijk dan beter uit mogen er gedurende 5 geen komen haaks staan filosofie hervorming overgang compliceren Vanzelfsprekend zeggen ‘bevroren’ wordt; vastgelegd nieuwe beheersovereenkomst Kunnen vakbewegingen bedrijfsleven handschoen opnemen samen nadenken Enkele eerste reacties nota pensioeninstellingen stemmen optimistisch Wil politieke krachten overleg liever kwijt rijk gelijk geven? Ik moeilijk geloven Indien vakbeweging wenst ligt hier kans na denken vraag hoe werknemerspensioenen vaak bijzonder mager verbeterd kunnen Kortom strategie herdefiniëren schone lei beginnen bereid schrijven