Ongelijkheid en armoede: een Europees en Nederlands perspectief


Download presentation

2017-06-29_Nibud_presentatie_Vandenbroucke

Ongelijkheid en armoede: een Europees Nederlands perspectief Nibud-Congres 2017 Wat is genoeg? Utrecht, 29 juni Frank Vandenbroucke Universiteitshoogleraar UvA • SCP: absoluut tekort, objectief vastgesteld – Arm: iemand die gedurende lange tijd niet de middelen heeft om te kunnen beschikken over goederen voorzieningen in zijn samenleving als minimaal noodzakelijk gelden Referentiebudgetten (2014, alleenstaande): Basisbehoeftenbudget : 971 euro / maand Niet-veel-maar-toereikendbudget: 1063 Personen armoede,2001-2014 (in absolute aantallen x 1000 procentenvan bevolking) % van bevolking 8 1500 aantal lOOO 7 1200 6 900 5 600 4 300 3 2001 2005 2010 2014 0 scp.nl e niet-veel-maar-toereikend – basisbehoeften Bron: CBS (!PO’Ol -’14),SCP-bewerking Beweegde cursor figuur voor meer -nformafe het aanta percentage arrnenperjaar enper armoedegrens. CBS: lage inkomensgrens Bijstandsuitkering 1979, geïndexeerd met prijzen 2014, alleenstaande, 1020 per De Europese definitie ‘armoede’: risico-indicator op basis inkomen: armoedegrens = 60% mediaan beschikbaar huishoudinkomen (gestandaardiseerd) land Nederland, alleenstaande: 1065 ‘niet veel maar toereikend’ 2008, 1008 > (961) Risico’s: kosten gezondheid zorg huisvestingskosten onverwachte (bv. reparaties) schulden … Kritische bedenkingen bij bewegende, relatieve armoedegrenzen ‘Verankerde armoede’: 60%-armoedegrens wordt verankerd 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Lage-inkomensgrens inkomen Centraal Bureau Statistiek, Statline 10 2 -2 -4 -6 -8 -10 -30 -20 20 30 Armoedegrens 2007 Nederland andere EU-lidstaten 1 -1 -3 -5 -7 Bron (deze volgende slides): Eurostat, EU SILC, eigen bewerkingen; observatiejaren 70% 50% 40% 30% 20% EU27 2004-07 2011-14 NL Zeer hoog Hoog Medium Laag laag Werkintensiteit huishouden 45% 35% 25% 15% 5% 2006-08 2012-14 Geboren buiten EU28 rapporterend Geboorteplaats Globalisering? integratie? Ontwikkelingen verschillen tot Gemeenschappelijke trends ≠ onvermijdelijke Vandenbroucke, F. & Rinaldi, D. (2015) Social inequalities Europe The challenge of convergence and cohesion. In: Vision Summit Consortium (eds.): Redesigning European welfare states Ways forward, Gütersloh (http://www.vision-europe-summit.eu/) Cantillon, B., (eds.) (2014), Reconciling Work Poverty Reduction. How successful are states?, Oxford, Oxford University Press. Alle publicaties: www.frankvandenbroucke.uva.nl