Pensioenen zijn een ernstig debat waard

Download fulltext
296_ABSTRACT

Pensioenen zijn een ernstig debat en overleg waard Opinie De Standaard gepubliceerd in van 18 september 2017 pp 30-31 onder de titel ‘Pensioenen waard’ (Franse vertaling Le Soir http://plus lesoir be/114642/article/2017-09- 18/carte-blanche-les-pensions-meritent-un-debat-et-une-concertation-serieuse) Tekst ondertekend door alle leden Academische Raad die regering is ingesteld ter opvolging Commissie Pensioenhervorming 2020-2040: Bea Cantillon; Philippe Demol; Pierre Devolder; Etienne Callataÿ; Jean Hindriks; Ria Janvier; Françoise Masai; Gabriel Perl; Erik Schokkaert; Yves Stevens; Frank Vandenbroucke; Elly Van Velde Drie jaar geleden publiceerde experten consensusrapport over toekomst pensioenen Daarin werd meer gepleit voor puntensysteem zegt dat dit nog steeds haar agenda In 15 stelt ABVV-voorzitter Rudy Leeuw dergelijk systeem ‘loterij’ is: zal elk waarde pensioenpunten bepalen louter functie budgettaire noden; pas twee je met pensioen gaat exacte pensioenleeftijd kennen L’Echo Jean- François Tamellini ‘volgens experten’ totaal onnuttig veel geld kosten Wat plan weten wij niet We wel wat er ons rapport 2014 stond gemeenschappelijke nota staat samen Pensioeninstellingen overheid juni naar het Nationaal Pensioencomité gestuurd hebben deze wordt voorgesteld om vanaf nu alles te zetten op grondige samenhangende hervorming: zou doorgevoerd moeten worden tegen 2025 Maatregelen pijplijn zitten afgewerkt maar alleen als ze strijdig doelstellingen uiteindelijke hervorming; mogelijk dan beter uit stellen Voor overige mogen gedurende 5 geen initiatieven komen haaks staan filosofie hervorming of overgang compliceren Vanzelfsprekend wil zeggen beleid ‘bevroren’ wordt; nodig samenhang Dat vastgelegd nieuwe beheersovereenkomst tussen kregen reactie Het uitgangspunt was sociale partners ambitie vastleggen betrekking tot kwaliteit lange termijn wensen maatschappelijke contract garanderen verhouding gemiddelde inkomens actieven goed blijft vandaag helaas verzekerd Vervolgens stipuleren welke aanpassingsmechanismen veilig Sociaal daarbij essentieel uitdrukkelijk jaarlijks eigen houtje puntenwaarde Wel integendeel! Niet zouden zeer precies wet uitvoering daarvan toevertrouwd aan waarin punten basis wettelijke kader uitvoerig uitgelegd Dit stelsel laat overigens toe eenvoudige manier rekening houden zware beroepen intussen ook den treure herhaald budgettair aanpassingsmechanisme: tegelijkertijd financieel economisch houdbaar moet Een pensioenhervorming tenslotte gevoel zekerheid vertrouwen herstellen bij bevolking Onze onderlijnt mensen geruime tijd voorhand hoogte wijzigingen pensioenstelsel: indien eventueel maakt berekeningsmodaliteiten toegangsvoorwaarden passen minstens bekend principe ‘voorspelbaarheid’ wettelijk dient Er punt geval mag dalen duidelijkheid begrepen onaantastbaar voorstel uitnodiging coherent ontwikkelen grondig overleggen vraag handschoen willen opnemen