Stop de pensioenverwarring

Download fulltext
295_ABSTRACT

Stop de pensioenverwarring De Morgen 6 september 2017 p 27 Frank Vandenbroucke Hoogleraar aan Universiteit van Amsterdam is totaal Druk pauzeknop in en begin een ernstig debat over wat grondige pensioenhervorming betekent Tijdens het begrotingsconclaaf beslist om 20 miljoen euro te besparen op pensioenuitgaven voor ‘gelijkgestelde periodes’; gaat mensen die werkloos waren tijdens hun loopbaan Andere maatregelen moeten 253 4 opleveren precieze cijfers (geen maar miljoen) suggereren dat men weet hoe er bespaard zal worden Maar blijkbaar niet ingrepen aangekondigd zijn eerste schijf meteen twijfel getrokken verwarring stopt daar regering kondigt na conclaaf formeel individueel vrij aanvullend pensioen komt werknemers Academische Raad Pensioenbeleid (de opvolger Commissie Pensioenhervorming 2014 haar rapport publiceerde) vindt individualisering fout: pensioenvoorzieningen veronderstellen collectieve contracten risicodeling Wanneer we minister vragen hij dit invoeren antwoord: bestaat geen voorstel Voor overige werd zomer nogal kleinzielig spel gespeeld met sociale partners: ongelukkig eerdere beslissing minimumpensioenen alleen verhogen volledige partners corrigeerden akkoord zgn ‘welvaartsenveloppe’: ook onvolledige zouden verhoging krijgen kaatst bal weer terug bijkomende minima door voeren alléén Het argument langer werken moet aanmoedigen Zeer juist Daarom had advies volgen bestaande ‘pensioenbonus’ behouden versterken pensioenbonus was extra doorwerken einde inactief bonus afgeschaft Een dramatisch gemiste kans pensioenbeleid In stelde consensusrapport uitgangspunt overheid ambitie vastleggen betrekking tot kwaliteit pensioenen ze lange termijn wensen pensioenvraagstuk vraagstuk eerlijke verdeling: maatschappelijke contract zou garanderen verhouding tussen gemiddelde inkomens actieven goed blijft vandaag helaas verzekerd Vervolgens stipuleren welke aanpassingsmechanismen nodig deze veilig stellen Daarnaast verschillen ambtenaren zelfstandigen je meer kan uitleggen (zoals feit opbouwen studiejaren) geleidelijk verdwijnen Tot notendop boodschap gekomen Let wel heeft genomen hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk voorbeeld wettelijke pensioenleeftijd 2025 2030 Wie zich halsstarrig tegen verzet ongelijk overlegd diep verankerd mechanisme waarmee pensioenstelsel aangepast wordt demografische evoluties basis afspraak toekomstige aaneenschakeling aankondigingen initiatieven geworden waarbij overzicht zoek uitvoering ervan steeds complexer vertrouwen onderling weg Kleine welvaartsstaten eigen koers willen varen geglobaliseerde wereld hebben nood minimale consensus Zo bekeken Je zeggen verantwoordelijkheid daarvoor gedeeld Binnen vakbeweging defensief gereageerd terwijl bood centraal agenda deel politieke oppositie grijpt naar redeneringen perspectief bieden zoals stelling 65 ‘omdat economische groei toelaat vergrijzing betalen’ (Di Rupo …) Neen verdelingsvraagstuk: of BNP sterk groeit weinig verdelingsvraagstuk staat draagt grote verantwoordelijkheid: samenleving parlement uitgenodigd breed toekomst Start hervormingstraject Hoe verder? juni stelden Pensioeninstellingen vanaf nu alles zetten samenhangende hervorming Maatregelen nog pijplijn zitten afgewerkt als strijdig doelstellingen uiteindelijke hervorming; mogelijk dan beter uit mogen gedurende 5 jaar komen haaks staan filosofie overgang compliceren Dat wil beleid ‘bevroren’ wordt; samenhang ‘Geen geknutsel’ zo administraties kunnen samenvatten Heeft nota besproken begrotingsconclaaf? Ik ben optimistisch misschien ligt hier kans: druk structurele