APG Summercourse


Download presentation

27-08-2018_Presentatie_Vandenbroucke_APG_Summercourse

Nederlandse en Belgische pensioendiscussies in Europees perspectief Frank Vandenbroucke Un Documentatie (1) • Europese Commissie & SPC Pension Adequacy Report 2018 AWG The Ageing (2) Musgrave rule: zie Myles ‘A New Contract for the Elderly’ Esping-Andersen Why we need a Welfare State OUP 2002 Toepassing van de Erik Schokkaert Pierre Devolder Jean Hindriks Towards an equitable and sustainable points system A proposal pension reform Belgium Journal of Economics Finance First View 27 April pp 1-31 https://doi org/10 1017/S1474747218000112 Pensioenhervorming 2020-2040 www academischeraadpensioenen be conseilacademiquepensions frankvandenbroucke uva nl Overheidsuitgaven pensioenen (public spending) % BBP EU 0 5 10 15 20 2016 2020 2030 2040 2050 2060 2070 Impact dependency (no change coverage benefit ratio labour market ratio) with impact + actual forecast (incl interaction) decompositie ch Wijziging pensioenuitkeringsratio (benefit incl private pensions (! Compositie-effecten) = ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? BE BG CZ DE IE ES FR IT CY LU HU MT AT PL SI SK FI UK dk ee hr lv lt pt ro se 30 40 50 60 70 Benefit No (Musgrave rule) Deze figuur volgende: data uit wijziging uitkeringsratio’s ratios) versus dekking (coverage) werkgelegenheid (labour market) -2 2 4 6 8 12 14 16 18 DK EE EL HR LV LT NL PT RO SE NO EU* interaction België Nederland Pensioenprojectie Nederland: uitgaven (% BBP) exit age Bruto publieke pensioenuitgaven 7 3 9 ‘private occupational’ Average effective AOW leeftijd Man 65 69 +3 72 +7 Vrouw 63 67 Bron: Country Fiche Theoretical Replacement Rates (TRR) ‘base case SPC’ European Commission Vol 1 p 112 o b v ‘Average Work Duration’ (AWG) 114 Sociale financiële houdbaarheid Pensioenbeleid – Lange-termijn is niet geruststellend een aantal lidstaten: Dalende ratios TRR In meeste landen goeiende kloof tussen Standard Pensionable Age (SPA) => groeiende sociale risico’s veronderstelt ‘fair intergenerational risk sharing’ Arbeidsmarktbeleid Werkgelegenheidsbeleid voor ouderen Nood aan integratie zekerheid alle werkenden Drie opties intergenerationele spreiding inzake demografie economische groei Vaste bijdrage (DC) prestatie (DB) regel Fixeer… Bijdragevoet Pensioen (netto) Economisch risico Gedeeld Demografisch Risico gepensioneerden actieven aandachtspunten [NL tweede pijler: doorsneesystematiek?] welke risicodeling?] [Keuzevrijheden bij opname  keuzevrijheden opbouw pensioen] Aanpassing pensioenleeftijd levensverwachting: pleidooi gulden middenweg? Flexibiliteit actuariële correcties combinatie pensioen/werk: mogelijkheden ‘volksverzekering’ bijdrage-gebaseerde verzekering Zware beroepen