Arbeidsmarkt en sociale uitsluiting: een blijvende zorg

Download presentation
2017-03-09_WEB_Turnhout_final_Arbeidsmarkt-en-sociale-uitsluiting-een-blijvende-zorg

Arbeidsmarkt en sociale uitsluiting: een blijvende zorg Frank Vandenbroucke Lezing n a v ‘25 jaar Werkervaringsbedrijven’ Turnhout 9 maart 2017 Opleiding armoederisico Gemiddelde 2012-2013-2014 Volle balkjes: 2004-2005-2006 (SILC 2005-2015) Laaggeschoold Middelgeschoold Hooggeschoold Aandeel mensen (beneden 60) in zeer werk-arm huishouden 2014 Bron: SILC 2015 BE: grote groep + hoog risico op armoede Individuele werkloosheid huishoudwerkloosheid Polarisatie • => ‘verwachte huishoudwerkloosheid’ –veronderstelling: jobs zijn random verdeeld over huishoudens –verwachte hangt af van de grootte huishoudens: •alle = alleenstaanden: verwachte individuele koppels: huishoud (individuele werkloosheid) * •Polarisatie geobserveerde – Niveaus polarisatie (Figuur 4 Corluy & Vandenbroucke) Verklaringen voor het verschil tussen België andere landen Alleenstaanden: Misschien hebben alleenstaanden BE ongeacht hun kenmerken relatief groter dan die koppels vormen? zwakker individueel profiel (geslacht opleiding leeftijd herkomst woonplaats)? is werkloosheidskloof met sterke zwakke profielen landen? Koppels: er meer homogamie Marginale effecten kans (probit schatting) 2012 (Tabel 2 Profiel (ratio t o bevolking) 3 werkloosheidsrisico’s Homogamie partners eenzelfde scholing 5 Decompositie wijziging aandeel personen zonder werk 1983-2012 (Corluy Figuur 6) Laaggeschoolde Vlaanderen: werkzaamheid Wie deze wat kansen? Drie historische beleidslijnen sinds 2003-2004 Activering Structurele lastenvermindering doelgroepkortingen Dienstencheques 6de staatshervorming Sociale economie Verhouding ‘lageloongrens’ brutominimumloon federale RSZ NAR Laaggeschoolden max BML (+ 10%) x bevolking; 50% laaggeschoolde jongeren: (+10%) Evolutie lastenverminderingen lage hoge lonen RSZ; 2014: gemiddelde eerste twee kwartalen Federale lastenvermindering: lineair of niet? Vlaams doelgroepenbeleid: 25-54? initiële opzet gelukkig gecorrigeerd komt nu toch (beperkte) maatregel langdurig werklozen Bijdrage dienstencheques werkgelegenheid (op basis scholingsniveau) CRB Ca 1/5de vrouwen werken (25-64) zorgjobs (isco 513) schoonmaakjobs 913) % alle Nederland Een zekere verdringing treedt economie: groei stilgevallen 2010-2011; onduidelijke toekomst nieuwe beleidsimpuls nodig maar… Doelgroepenbeleid 25-54 Personen arbeidshandicap Langdurig Toekomst buurtdiensten…? Tijdelijke Werkervaring? PWA Wijk-werken? Groeipad economie? Zorg aanvullende thuiszorg onderwijs: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt scholen-VDAB functies ontbinden (job carving) Geen werkvloeren? Alle hoop snelle doorstroming? Bronnen V F (2015) Huishoudens Leuvense Economische Standpunten 2015/149 Faculteit Bedrijfswetenschappen-CES KULeuven Dienstencheques: vraagstuk erkenning S&D Jaargang 72 nummer 1 Februari pp 32-41 statistische bijlage website M Dejemeppe B Van der Linden Réduction des cotisations patronales: tout miser sur les bas salaires Regards Economiques Octobre publicaties: www frankvandenbroucke uva nl