Pensioenbeleid als antwoord op onzekerheid over de lange termijn

Download presentation
2017-03-14_Pensioenbeleid_onzekerheid_keynote_Vandenbroucke_14-3-2017

Pensioenbeleid als antwoord op onzekerheid over de lange termijn Frank Vandenbroucke Universiteit van Amsterdam Keynote bij het Colloquium ‘Perspectieven in Brussel: anticiperen om beter te besturen’ Brussel 14 maart 2017 ¥ European Commission The 2015 Ageing Report Economy 3/2015 Rapport Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 (www pensioen2040 belgie be) Erik Schokkaert Pierre Devolder Jean Hindriks Towards an equitable and sustainable points system A proposal for pension reform Belgium Discussion Paper Series DPS 17 03 February Department of Economics KULeuven et Réforme des pensions légales : le système à Regards Economiques n° 130 Mars www frankvandenbroucke uva nl Voorspellingsmodellen ‘gestructureerde pedagogie’; voorbeeld Wat leren we uit 2015? zijn doelstellingen een hervorming volgens 2020-2040? Working Group presenteert analyse van: Ð verklaringen verschil met eerdere projecties (Ageing 2012); impact ‘risicofactoren’; ‘drivers’ geprojecteerde resultaat Voorspellingen basis maatregelen die effectief genomen tot en december 2014 (incl regering Di Rupo excl reg Michel) Terminologie gebruikt volgende slides: Public pensions: “wettelijke pensioenen” = eerste pijler Old age dependency: “ouderenafhankelijkheid”= verhouding (aantal mensen 65+)/(aantal actieve leeftijd 15-64 20-64) Total economic “totale economische afhankelijkheid”= personen zonder werk kinderen ouderen inbegrepen)/(personen aan tussen 15 74 jaar) Life expectancy at 65: “levensverwachtingop 65 jaar” Coverage: “dekking” gepensioneerden)/(bevolking 65+) Labour market: “arbeidsmarkt” ≈ werkzaamheid Benefit ratio: “uitkeringsratio”≈ verhouding(gemiddeld pensioen)/(gemiddeld loon) p 111 Baseline: publieke uitgaven voor pensioenen stijgen 3 3% BNP 2013 2060 299 Analyse (ongunstige) risico’s: wijzigingen pensioenuitgaven 2013-2016 BE vs andere landen België is gevoeliger risico’s dan 204 Dependency demographic change the EU 160 28 140 26 120 24 100 22 80 20 60 40 18 16 0 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 dependency ratio 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2016 2019 2022 2028 2031 2034 2037 2043 2046 2049 2052 2058 001 000 with constant life 12 10 8 6 4 2 Impact (no coverage benefit labour market ratio) actual forecast interaction) + 70 50 30 No Musgrave rule all 55 % GDP 45 35 BR2013 Doelstellingen pensioenhervorming De gemiddelde inkomens gepensioneerden actieven moet zich binnen wenselijke bandbreedte situeren (“noch defined noch contribution maar ambition”) Ook bijdragen arbeidsinkomens moeten bepaalde blijven => o Loopbanen verlengen Financiering (o m factor vermogen) Vooraf vastgelegde spelregels verzekeren dat pensioensysteem behaald worden financieel evenwicht stand wordt gehouden rechtvaardige spreiding inspanningen daarvoor nodig