Armoede: een Europees perspectief

Download presentation
Rotary_Noord_Holland_presentatie_final_FVDB_corrected

Armoede: een Europees perspectief
Armoede Conferentie van Rotary Noord-Holland
21 mei 2016
Frank Vandenbroucke
Universiteitshoogleraar UvA
Wie is arm?
• De Europese definitie van ‘armoede’: een risico-indicator op basis van
inkomen:
– beschikbaar huishoudinkomen (gestandaardiseerd);
– armoedegrens = 60% van de mediaan van het beschikbaar huishoudinkomen
(gestandaardiseerd) in een land;
• Risico’s:
– kosten voor gezondheid en zorg
– huisvestingskosten
– onverwachte kosten (bv. reparaties)
– schulden
– …
• Kritische bedenkingen
Twee maatstaven van armoede in Nederland
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Armoede totale bevolking
Lage-inkomensgrens 60% mediaan inkomen
Maatstaf voor relatieve ongelijkheid aan de onderkant
Verankerde armoede = absoluut
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Statline
Armoede, inkomensgroei en ongelijkheid, 2007-2013
Nederland en de andere EU-lidstaten
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
-30 -20 -10 0 10 20 30
Evolutie, met bewegende armoedegrens
Evolutie 2007-2013, met armoedegrens verankerd in 2007
Ongelijkheid groeit
‘Verankerde armoede’ daalt
Ongelijkheid daalt
‘Verankerde armoede’ daalt
Ongelijkheid groeit
‘Verankerde armoede’ groeit
Ongelijkheid daalt
‘Verankerde armoede’ groeit
Bron (deze en volgende slides): Eurostat, EU SILC, eigen bewerkingen; observatiejaren
Jong-oud: snel verschuivende risico’s
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
< 65 65+ Armoede, EU definitie Leeftijdsgroepen EU27 2007 EU 2013 Nederland 2007 Nederland 2013 Armoederisico volgens werkintensiteit van het huishouden (bevolking < 60 jaar) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Zeer hoog Hoog Medium Laag Zeer laag Armoede, EU definitie Werkintensiteit van het huishouden EU27 2004-07 EU27 2010-13 NL 2004-07 NL 2010-13 Armoederisico volgens werkintensiteit van het huishouden (bevolking < 60 jaar) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Zeer hoog Hoog Medium Laag Zeer laag Armoede, EU definitie Werkintensiteit van het huishouden EU27 2004-07 EU27 2010-13 NL 2004-07 NL 2010-13 Uitkeringen / gemiddelde inkomens Werk aan de onderkant Gezinstypes De verdeling van werk over huishoudens polariseert (structuur van de bevolking < 60 jaar) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Zeer hoog Hoog Medium Laag Zeer laag Aandeel in de bevolking Werkintensiteit van het huishouden EU27 2006-08 EU27 2012-13 NL 2006-08 NL 2012-13 Armoede en afkomst (totale bevolking, volgens geboorteplaats) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Geboren buiten EU28 Geboren in rapporterend land Armoede, EU definitie Geboorteplaats EU28 2013 Nederland 2013 Dank u Vandenbroucke, F. & Rinaldi, D. (2015) Social inequalities in Europe – The challenge of convergence and cohesion. In: Vision Europe Summit Consortium (eds.): Redesigning European welfare states – Ways forward, Gütersloh (http://www.vision-europe-summit.eu/) Cantillon, B., & Vandenbroucke, F. (eds.) (2014), Reconciling Work and Poverty Reduction. How successful are European welfare states?, Oxford, Oxford University Press. Alle publicaties: www.econ.kuleuven.be/frankvandenbroucke (vanaf 1 juni: www.frankvandenbroucke.uva.nl)