Drie nieuwe publicaties om het Belgische debat over de pensioenen te voeden

De Academische Raad voor het pensioenbeleid en individuele leden van de Raad publiceren niet minder dan drie teksten met uitleg over wat een pensioenstelsel gebaseerd op punten betekent, en over de onderliggende ideeën.

  • Op de website van de Academische Raad (www.academischeraadpensioenen.be) staan 25 vragen die vaak gesteld worden over het puntenstelsel dat in 2014 voorgesteld werd door de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, en antwoorden daarop. De Academische Raad hoopt dat met de hulp van deze ‘Vaak gestelde vragen’ het debat gevoed wordt en een reeks van misverstanden uit de weg kunnen geruimd worden.
  • Bea Cantillon (UA) en Erik Schokkaert (KULeuven) publiceren een CSB-bericht, ‘De hervorming van het pensioensysteem: terug naar de principes’, waarin ze de discussie terug voeren naar de kern van de kwestie: welk pensioenstelsel wensen we, en welke solidariteit moet daarin spelen? De tekst is beschikbaar via http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/index.php?q=node/6341
  • Pierre Devolder (UCL) en Jean Hindriks (UCL) publiceren een (Franstalig) artikel in het tijdschrift Regards Économiques http://www.regards-economiques.be) In enkele pagina’s schetsen ze vijf principes die moeten zorgen voor een rechtvaardig pensioenstelsel.