De toekomst van de gezondheidszorg RIZIV-symposium bij het afscheid van Dr. R. De Ridder


Download presentation

RIZIV_ESU_Vandenbroucke_18.5.2018

De sociale dimensie van de Europese Unie ook in zorg Frank Vandenbroucke Universiteit Amsterdam toekomst gezondheidszorg RIZIV-symposium bij het afscheid Dr R Ridder 18 mei 2018 Solidaire EU: geen paniek maar… • Einde jaren ‘90: Kohll & Decker en doemscenario ‘de-territorialisering’ – Interacties tussen nationale stelsels worden markt-interacties Verlies aan territoriale controle inzake: planning kwaliteit financiële houdbaarheid daardoor bedreiging voor solidariteitsprincipes Reacties RIZIV Belgische regering Bilateraal akkoord 2003 met NHS (VK) Verwerping ontwerp Bolkestein-richtlijn Artikel 9 TFEU (de ‘Horizontale Sociale Clausule’) Geen doemscenario: Richtlijn 2011/24 over toepassing rechten patiënten grensoverschrijdende Evoluerende inzichten Hof Justitie Praktische implementatie lidstaten: belangrijke beperkingen op mobiliteit blijven gehandhaafd [België: wet 2007…] Beperkte aantallen Besparingsbeleid heeft zware impact gehad name ‘memorandum-landen’ Roemenië Griekenland Ierland Cyprus Portugal gedetailleerd ingrijpen EU (Baeten Vanhercke 2016) Gezondheidsbeleid wordt dus toch deels ge-Europeaniseerd: naast kansen die dit creëert (HTA geneesmiddelen geavanceerde ingrepen) zijn er bedreigingen is nood een basisconsensus doelstellingen gezondheids(zorg)beleid Een bredere problematiek: luxe maar noodzaak oorspronkelijke taakverdeling Europa verwachting ‘opwaartse convergentie’ Waarom voldoet deze niet meer? Mobiliteit uitgebreide Muntunie zonder schokdempers… instabiel leidt tot louter bezuinigingsbeleid gewenste model noodzakelijk EU28:  samenhang? Arbeidsmarkt mobiliteit: Druk onderkant arbeidsmarkt? Evenwicht mogelijk: fair mobility Beleid: hervorming detacheringsrichtlijn volledige dekking helderheid inzake minimumlonen Gezondheidszorg Kohl Decker: einde onze ‘territoriale controle’? rechtspraak Europees beleid praktische hebben evenwichten gecreëerd kan schokdempers Alle muntunies behalve EMU ‘verzekeringsunie’ Gebrek was mede oorzaak eenzijdig besparingsbeleid woog zwaar aantal landen ‘Preventie’ nodig ‘curatieve’ overweging: budgettair-economische rationale moet evenwicht gehouden bekommernissen Markeert 2017 keerpunt beleid? Groeiend inzicht: Belang stabiliserende verzekeringsmechanismen Pijler Rechten (Göteborg 17 11 2017) Kwaliteit werkloosheidsverzekering Minimumlonen … “Iedereen recht tijdige toegang betaalbare preventieve curatieve goede ” Unie: ondersteunt welvaartsstaten sommige hun sleutelfuncties (op systeemniveau bv stabilisatie belastingconcurrentie) oriënteert ontwikkeling algemene standaarden waarbij keuze ‘ways and means’ lidstaten ligt; basis operationele definitie ⇒ Solidariteit binnen Om zo beleidsvermogen te heroveren Literatuur 1) Baeten B (2016) Inside the black box: The EU’s economic surveillance of national healthcare systems Comparative European Politics May Volume 15 Issue 3 pp 478–497 2) Hervey T (2017) Patient Solidarity Equal Access in: den Exter A (ed ) Cross-border Union Law Erasmus University Press 167-189 3) Vollaard H Martinsen D S rise a union 337-351 4) F Sociaal muntunie: puzzels paradoxen perspectieven Belgisch Tijdschrift Zekerheid 58 (1/2016) 5-35 5) Risk Reduction Sharing Moral Hazard: Vaccination Metaphor Intereconomics Vol 52 May/June Number 154-159 6) From Gothenburg Social Summit to Europe 27 November https://www socialeurope eu/gothenburg-social-summit-european-social-union 7) Barnard C Baere G (eds after Crisis Cambridge: Cambridge www frankvandenbroucke uva nl