Lezing Alumni Lovanienses


Download presentation

2018-03-12_Presentatie_Alumnni_Lovanienses_Kleine_welvaartsstaten

België en Nederland: kleine welvaartsstaten in de EU (*) presentatie van Pacificatielezing 2017 http://pacificatielezingen org/lezing-2017/ Alumni Lovanienses Amsterdam 12 maart 2018 Frank Vandenbroucke Universiteitshoogleraar UvA Zijn we speelbal wereldwijde krachten? • Globalisering Europa… Nederland – Geen spectaculaire toename ongelijkheid Blijvende verschillen Het poldermodel als voorbeeld het aanpassingsvermogen staten Zowel gemeenschappelijke tendensen zijn interessant… … Europees perspectief Armoede ‘materiële deprivatie’ Negatief op minstens 3 van… 1 tijdig betalingen kunnen verrichten 2 één week vakantie per jaar nemen om twee dagen vlees of vis eten 4 onverwachte uitgaven doen 5 een telefoon aanschaffen 6 kleurentelevisie 7 wasmachine 8 wagen 9 woning degelijk verwarmen Gemiddelde percentages opgemeten SILC (observaties 2005-2016) <18 18-64 65+ Totaal 15 relatieve inkomensongelijkheid ‘onderaan’ <60 60+ Totale bevolking (Obs ) 2004 2014 2015 13 20 14 11 10 Aandeel met besteedbaar huishoudinkomen (gestandaardiseerd) < 60% mediaan Spreiding werk over gezinnen kinderen 0% 10% 20% 30% 40% 50% Zeer hoog Hoog Middelmatig Laag laag Werkzaamheid volwassenen huishouden (obs 2015) EU27 BelgiË Woonplaats Scholing Afkomst Leeftijd 70% Armoederisico BE 2004-06 2011-14 NL Bijstand (1) 0 40 60 80 100 120 140 160 2001 Grafiek 6: Alleenstaande 2001-2015 Netto bij bijstand % armoedegrens minimumloon Armoedegrens 7: Koppel zonder (2) 8: 9: koppel werk: tendens succes Werkgelegenheidscreatie door Loonmatiging Omvangrijk segment lage lonen Flexibiliteit Pooling risico’s Logica dit model limieten Keune et al : is aan ernstige vernieuwing toe Lessen voor Hoogte uitkeringen Decentralisering sociaal beleid Minimumlonen flexibiliteit: houdbare middenweg mogelijk? Studentenarbeid?? Een debat nieuwe wending Europese beleidsdebat Loonbeheersing maar behoud loonaandeel stabiliteit Belang werkloosheidsuitkeringen schokdempers schokdemper Eurozone? Rapport Adviesraad Internationale Vraagstukken juli bruggenbouwers? Dank u Europa Vierendertigste Breda november DOI: 13140/RG 14550 34888 (http://pacificatielezingen org/lezing-2017/) ‘2017: a turning point the development EU’s social dimension?’ In: Margriet Drent Martin Holderied Adriaan Schout Hussein Kassim Rem Korteweg Yuri Loon Michiel Luining Jasper Lukkezen Fransje Molenaar Christian Schwieter and Wouter Zweers Clingendael State Union 2018: towards better European integration Netherlands Institute International Relations The Hague January pp 85-90 Alle publicaties: www frankvandenbroucke uva nl Bijlage: gebruikte definities armoede Wie arm? Nederlandse benaderingen SCP: absoluut tekort objectief vastgesteld Arm: iemand die gedurende lange tijd niet middelen heeft te beschikken goederen voorzieningen samenleving minimaal noodzakelijk gelden Referentiebudgetten (2014 alleenstaande): Basisbehoeftenbudget 971 euro / maand Niet-veel-maar-toereikendbudget: 1063 CBS: inkomensgrens Bijstandsuitkering 1979 geïndexeerd prijzen alleenstaande 1020 De definitie ‘armoede’: risico-indicator basis inkomen: = beschikbaar land alleenstaande: 1065 ‘niet veel toereikend’ 2008 1008 > (961) Risico’s: kosten gezondheid zorg huisvestingskosten (bv reparaties) schulden Kritische bedenkingen bewegende armoedegrenzen ‘Verankerde armoede’: 60%-armoedegrens wordt verankerd Vergelijking absolute maatstaf 2% 4% 6% 8% 12% totale Lage-inkomensgrens inkomen Maatstaf onderkant Verankerde Bron: Centraal Bureau Statistiek Statline