Lezing Netspar


Download presentation

2018-03-05_Presentatie_Netspar_Vandenbroucke

Achtergrond & documentatie • European Commission The 2015 Ageing Report Economy 3/2015 Belgische Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 http://www academischeraadpensioenen be/ Schokkaert Devolder Hindriks Vandenbroucke Towards an equitable and sustainable points system A proposal for pension reform in Belgium Discussion Paper Series 17 03 Department of Economics KULeuven February 2017 Het pensioen op punten: naar een nieuw sociaal contract tussen jongeren en ouderen Leuvense Economische Standpunten 2017/162 Faculteit Economie Bedrijfswetenschappen www frankvandenbroucke uva nl Financiële sociale houdbaarheid (Ageing 2015) Terminologie gebruikt de volgende slides: – Coverage: “dekking” = verhouding (aantal gepensioneerden)/(bevolking 65+) Labour market: “arbeidsmarkt” ≈ werkzaamheid Benefit ratio: “uitkeringsratio” (gemiddeld pensioen)/(gemiddeld loon) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2013 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 Impact dependency (no change coverage benefit ratio labour market ratio) actual forecast (incl interaction) Overheidsuitgaven voor pensioenen % BBP EU (pensioners)/(population employment (=> GDP) (average public pension)/(average wage) with impact + – decomposed Pensioenuitkeringsratio (benefit ratios) BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK NO 30 40 50 60 70 No Musgrave rule incl private dk ee lv lt pl pt ro se all pensions Drie opties intergenerationele risicospreiding Vaste bijdrage (DC) prestatie (DB) regel Fix… Bijdragevoet Pensioen (netto) pensioen- uitkeringsratio Economisch risico Gedeeld Demografisch Risico gepensioneerden actieven DC DB ‘Musgrave regel’ Intergenerationele risicospreiding: continuum van Begrotingsevenwicht bij omslagstelsel: ????????????????????=????????????????̅A P pensioen; B aantal werkzame bevolking loontrekkenden); S loon; ???????? bijdragevoet Afhankelijkheid ????????=???????????????? Bijgevolg: ????????D=π met (bruto) ????????=????????????????????̅ ???????????????????? ????????????????????????−???????????????????????? Risicospreiding: ????????????????????????=(1−????????)???????????????????? ????????????????????????=−???????????????????????????? De als optimaal verzekeringscontract stelde om netto d w z gemiddelde actieve inkomens (verminderd pensioenbijdragen) te stabiliseren: ????????????(1−????????)????????̅=???????? ratio’ : ????????(1−????????)=???????? Dit impliceert: ????????=???????? determineert zichzelf niet het pensioenbeleid Wat is wenselijke niveau ????????? Normatieve visies over consumptie versus vrije tijd allocatie levenscyclus… (D) exogeen: demografisch wijzigingen afhankelijkheid D loopt via gedragsveranderingen ‘referentieloopbaan’ aanpassingsmechanisme moet aangevuld worden spelregel die maatschappelijk optimale wijziging lengte loopbaan bepaalt name wanneer levensverwachting toeneemt Stel: verwachte duur (vertrekkende minimale pensioenleeftijd) staat vaste tot volwassen leven => gewonnen jaren wordt proportioneel verdeeld pensioentijd gekoppeld aan Indien succesvol dan gestabiliseerd toeneemt: ‘langer werken’ Differentiatie aanpassingsmechanismen functie aard demografische schok Wijziging levensverwachting: Prioriteit dus ‘voorwaardelijk’ uittredegedrag (gedrag nieuwe gepensoneerden) Pensioenen huidige (oude) zouden daardoor beïnvloed moeten Andere (baby-boom structurele werkzaamheidsgraad…) Om stabiliseren zowel bruto vervangingsratio wijzigen ‘burden sharing’ oude gepensioneerden: ‘houdbaarheidscoëfficiënt’ (sustainability coefficient) corrigeert koppeling uitbetaling (oude pensioenen) lonen (gelijk waarde punt indien loon verandert) Individuele keuze loopbaangevoelige correcties Belang keuzevrijheid flexibiliteit Levensverwachting kent stratificatie: vervroeging/uitstel basis eerder leeftijd Methode: we definiëren individuele ‘normale pensioenleeftijd’: (individuele) begin (uniforme) referentieloopbaan •Venster rond pensioenleeftijd’ correctiefactor: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????? ???????????? ???? ???? ???????????? zich binnen bandbreedte situeren (“noch defined noch contribution maar ambition”) Ook bijdragen arbeidsinkomens bepaalde blijven loopbanen verlengen Vooraf vastgelegde spelregels verzekeren dat doelstellingen pensioensysteem behaald financieel evenwicht stand gehouden rechtvaardige spreiding inspanningen daarvoor nodig zijn Doelstellingen pensioenhervorming volgens CPH punten) x (waarde punt) (actuariële correctie) (welvaartsvastheid) Aantal punten <= Waarde jaar T f( T) •Actuariële •Koppeling evolutie welvaart Puntensysteem o Gemiddeld inkomen werknemers 1 Minimum Gelijkgestelde periodes Verhogingen Principe herwaardering (inkomens plafonds) ???????????????? ×????????̅???????????????????????? correcties: (houdbaarheidscoëfficiënt) Financiering transparantie Keuzevrijheid pensioenopname  pensioenopbouw Risico’s door ‘foute beslissingen’ aantasting noodzakelijke solidariteit Flexibiliteit gezinsdimensie zware beroepen Deeltijds Splitting echtscheiding Zware Transparantie ‘puntenstelsel’: Intragenerationele rechtvaardigheid: verdeling elke cohorte