Presentatie VVSG, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten


Download presentation

2017-10-12_Presentatie_VVSG

Sociale kwetsbaarheid: een lokale zorg Frank Vandenbroucke VVSG Trefdag Gent 12 oktober 2017 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% EU27 2004-06 BE 2011-14 NL 0% ZHWI HWI MWI LWI ZLWI Werkintensiteit van het huishouden (van zeer hoog naar laag) Uitkeringen / gemiddelde inkomens Werk aan de onderkant Migratie… Gezinstypes drukt op arbeidsmarkt… – interne vs externe migratie samen met doorgeschoten flexibilisering detachering vermindert bereidheid tot herverdelen? 7 004-06 011-14 Aandeel mensen (beneden 60) in werk-arm 2014 16% Huishoudens lage werkintensiteit 14% 12% EU 8% DE 6% FR 4% 2% Bron: SILC 2015 35% 25% 15% 5% BE-L DE-L FR-L NL-L BE-M DE-M FR-M NL-M BE-H DE-H FR-H NL-H Laaggeschoold Middelgeschoold Hooggeschoold • Wie zijn deze wat hun kansen? Kansarmoede Kind en Gezin 14 10 8 6 4 2 0 Drie historische beleidslijnen sinds 2003-2004 – Activering Structurele lastenvermindering doelgroepkortingen Dienstencheques Een stille revolutie: sterk groeiend aandeel bijstand onze sociale bescherming door… Migratie werkloosheid laaggeschoolden Individualisering Verbreding toegang bestaansminimum/leefloon Studiefinanciering Werkloosheidsreglementering Problemen Non-take up Hoogte uitkeringen Duurzame uitstroom Bijstand wederkerigheid integratie rijke opvatting over activering is nodig Lokale netwerking ‘leren elkaar’ Kansen werk voor weinig scholing: nieuwe beleidsimpuls Doelgroepenbeleid 25-54 Personen arbeidshandicap Langdurig werklozen Toekomst economie buurtdiensten…? Tijdelijke Werkervaring? PWA Wijk-werken? Groeipad economie? Zorg aanvullende thuiszorg + onderwijs: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt scholen-VDAB functies ontbinden (job carving) Kinderopvang Onderwijs ongelijkheid beleid: Belgische Case Christen-democratische reflecties jg nr 1 maart 2016 De Wilde Cantillon Bie 40 jaar OCMW Leuven; Acco Publicaties: www frankvandenbroucke uva nl