Presentatie Turnhout


Download presentation

Presentatie_Turnhout_9.10.2017

Armoede en ongelijkheid: een Europees lokaal perspectief Frank Vandenbroucke Turnhout Wetenschapscafé 9 oktober 2017 60 50 40 30 20 10 0 65+ 2007 (grens 2007) 2014 2014) DK FI SI SE CY NL DE AUT FR CZ BE SK EE HU IE LV MT LU PT LT UK GR PL IT SP BG RO <18 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% EU27 2004-06 2011-14 0% ZHWI HWI MWI LWI ZLWI Uitkeringen / gemiddelde inkomens Werk aan de onderkant Migratie… Gezinstypes drukt op arbeidsmarkt… - interne vs externe migratie samen met doorgeschoten flexibilisering detachering vermindert bereidheid tot herverdelen? 7 004-06 011-14 Aandeel mensen (beneden 60) in zeer werk-arm huishouden 16% Huishoudens lage werkintensiteit 14% 12% EU 8% 6% 4% 2% Bron: SILC 2015 35% 25% 15% 5% BE-L DE-L FR-L NL-L BE-M DE-M FR-M NL-M BE-H DE-H FR-H NL-H Laaggeschoold Middelgeschoold Hooggeschoold • Wie zijn deze wat hun kansen? Drie historische beleidslijnen sinds 2003-2004 – Activering Structurele lastenvermindering doelgroepkortingen Dienstencheques Kansen werk voor weinig scholing: nieuwe beleidsimpuls is nodig Doelgroepenbeleid 25-54 Personen arbeidshandicap Langdurig werklozen Toekomst van sociale economie buurtdiensten…? Tijdelijke Werkervaring? PWA Wijk-werken? Groeipad economie? Zorg aanvullende thuiszorg + onderwijs: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt scholen-VDAB functies ontbinden (job carving) bescherming het gezinsbudget Kinderopvang Onderwijs Een Europese Sociale Unie: ondersteunt nationale welvaartsstaten sommige sleutelfuncties (op systeemniveau bv stabilisatie handhaving minimumlonen belastingconcurrentie…) oriënteert ontwikkeling algemene standaarden doelstellingen waarbij keuze ‘ways and means’ bij lidstaten ligt; basis operationele definitie model Solidariteit binnen tussen ongelijkheid beleid: Belgische Case Christen-democratische reflecties jg 4 nr 1 maart 2016 Publicaties: www frankvandenbroucke uva nl