Expertmeeting Stichting De Verre Bergen


Download presentation

Expertmeeting_De-Verre-Bergen_dienstencheques_19.9.2017

Maatschappelijke waardering voor laaggeschoolde arbeid via dienstencheques:
weerstanden en succesfactoren Expertmeeting Stichting De Verre Bergen Rotterdam 19 9 2017 Frank Vandenbroucke Universiteit van Amsterdam www frankvandenbroucke uva nl Structuur presentatie • Laaggeschoolde in Vlaanderen Nederland Dienstencheques – Probleemstelling: een ‘trilemma’? Kenmerken de Belgische ‘middenweg’ het trilemma Weerstanden beoordeling Nederland: werkzaamheid 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25-54 55-64 Laaggeschoold Laaggeschool Bijdrage dienstencheques werkgelegenheid België (op basis scholingsniveau) Bron: CRB ‘Trilemma’ diensteneconomie Dienstencheques: goede middenweg? Succesfactoren waren ook redenen weerstand… Voor iedereen toegankelijk Forse subsidiëring consumptie Brede tewerkstellingskansen Fatsoenlijke jobs met (aangepast) arbeidscontract Driehoekmodel: gebruiker werknemer erkende werkgever (trilateraal model; risicopooling; competitie) Schaal experiment Trilateraal versus bilateraal model The bil ateral 1relati onship (or L”d irect e’mployment” relation)1:households as direct employers Provider = Empfoyee ————– Employe r User Service re:lationshfp labour contract tnianc;ular relationsh1ip:Employment ii1n service pro viders orca1nisatiio’ns {Em ployee) l abour Providing organisation (Employer) Commefcial relationships Client/User Farvaque Modellen Europa Landen voornamelijk trilateraal gemengd systeem AU DE NL SP IT HU BE DK FI SE UK Fr (70%) Hoog aandeel zwartwerk Kwaliteit dienstenchequejobs Stijging gemiddeld uurloon: algemeen gekend brutoloon (gemiddeld 10 82 euro 2012) Meer contracten onbepaalde duur: meer dan 47% tegenover 2007 Grote flexibiliteit keuze uren uurregeling Groot deeltijds werkenden: 65% kleine deeltijdse baan; 25% grote voltijdsen (2012) Groter voltijds werkenden OCMW’s (19%) laagste uitzendsector (4%) Opleiding pijnpunt positieve evoluties Jan 2004 Mei Sep 2005 2006 mei/13 sep/13 jan/14 => ‘Afplatting’ driehoeksverhouding (Defourny et al ) Verdringing? Aandeel vrouwen (25-64) zorgjobs (isco 513) schoonmaakjobs 913) % alle 7% 6% 5% 4% zorg (513) schoonmaak (913) 3% 2% 1% Bijkomende succesfactor: belang ‘schaal’ Positieve effecten competitiemodel vereisen zekere schaal Om terugverdieneffecten te laten renderen moet overheid die ‘wint’ deze overdragen naar subsidieert Algemene beoordeling: middenweg ‘trilemma’ Tewerkstelling (1): aanzienlijke bijdrage aan tewerkstelling kwetsbare groepen kansen Inkomensgelijkheid (2) minimale loon- arbeidsomstandigheden Volwaardige sociale bescherming Driehoeksverhouding wisselende kwaliteit Beheersing overheidsuitgaven (3) Toenemende overheidskost – onder druk Vernauwing financiële marges ondernemingen Opsplitsing bij regionalisering Ondersteunen belangrijke maatschappelijke doelstellingen Combinatie werk gezin Verhoging welzijn dankzij huishoudelijke hulp Aandacht branchevervanging thuiszorg Bronnen (1) Jaarlijkse verslagen IDEA Consult F vraagstuk erkenning S&D Jaargang 72 nummer 1 Februari 2015 pp 32-41 + statistische bijlage op website Liat Raz-Yurovich and Ive Marx What does state-subsidized outsourcing of domestic work do for women’s employment? Belgian voucher scheme Journal European Social Policy https://doi org/10 1177/09589287177091 Defourny J Arnaud H Nassaut S Nyssens M (2009) Les titres- services: quelle qualité d’emploi d’organisation du service? Regards Économiques 69 (avril 2009) 1-16 N (2013) Developing personal household services the EU A focus on housework activities Report DG Employment Affairs Inclusion Bijlagen Technisch verslag secretariaat over maximale beschikbare loonkostenontwikkeling Nr 2013- 0398 FOD WASO Opleidingsfonds Evaluatierapport 2011- Iversen T Wren (1998) Equality employment budgetary restraint: economy World Politics 50 (4) 507-546 Pacolet Wispelaere Coninck (2011) dienstencheque Tot uw dienst ten dienste zorg? Leuven: Steunpunt Welzijn Volksgezondheid Gezin Sansoni Limits potential use vouchers An evaluation titres-services Belgium CESU France ETUI Working Paper 06 Termote Martin Th (2008) dienstenchequejobs: springplank valstrik mensen armoede bestaansonzekerheid? Over Werk Tijdschrift WSE 90-96 Publicaties